Structuurvisies

Structuurvisies zijn net als bestemmingsplannen instrumenten uit de Wet Ruimtelijke Ordening. Deze plannen worden na inspraak vastgesteld en zijn bepalend voor de mogelijkheden en regels van een gebied.

Structuurplan 2025

Het Structuurplan Deventer 2025 is de basis voor andere structuurvisies en voor bestemmingsplannen. In het Structuurplan Deventer 2025 wordt de ruimtelijke ontwikkeling tot 2025 van de gemeente beschreven. Het plan geeft in grote lijnen aan waar in de toekomst gewoond en gewerkt zal worden, maar ook waar ruimte is voor natuur, recreatie en landbouw.

Structuurvisies dorpen

Voor de dorpen van Deventer worden structuurvisies opgesteld. Een aantal visies vindt u op deze website. Voor andere dorpen is nog geen structuurvisie beschikbaar.

English Deutsch