Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Veel ondernemers hebben minder of geen inkomen door het coronavirus. Heeft u te weinig inkomsten door het virus? Dan kunt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen krijgen vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze uitkering vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum.

Van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 kunt u Tozo 4 aanvragen. De voorwaarden voor Tozo 4 blijven hetzelfde als bij Tozo 3 (van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021). Ondanks dat de voorwaarden niet gewijzigd zijn moet u, als u nog niet over voldoende inkomen beschikt, een nieuwe aanvraag doen voor Tozo 4.

 • U krijgt maximaal € 1536,34 netto per maand. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen en uw huishouden.
 • Het inkomen van uw partner telt mee in de beoordeling van uw aanvraag. Als het inkomen van uw huishouden hoger is dan het sociaal minimum, krijgt u geen Tozo.
 • U hoeft de uitkering niet terug te betalen.
 • U kunt de uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf de vorige maand. Voorbeeld: u vraagt op 15 mei 2021 Tozo 4 aan. Dan kunt u de uitkering krijgen vanaf 1 april 2021.
 • U geeft aan voor hoeveel maanden u de uitkering nodig heeft.

Krijgt u Tozo en verandert er iets in uw situatie? Geef dit zo snel mogelijk door aan de gemeente. Bijvoorbeeld als uw inkomsten veranderen. De gemeente berekent het bedrag van uw uitkering dan opnieuw. Als u te veel heeft gehad, dan betaalt u dat terug.

Zo vraagt u de tijdelijk uitkering voor ondernemers Tozo 4 aan:

Had u tot 31 maart een Tozo 3 uitkering of is het minder dan 3 maanden geleden dat Tozo 3 is gestopt? Dan kunt u een verkorte aanvraag doen.

Wij proberen uw aanvraag binnen 4 weken te behandelen.

U kunt op de website KrijgikTozo.nl een aantal vragen beantwoorden. U krijgt dan een advies of u de tijdelijke uitkering kunt aanvragen.

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van de uitkering (Tozo 4) zijn:

 • U verliest uw inkomen (of een groot deel daarvan) door het coronavirus.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U bent voor 17 maart 2020 begonnen met uw onderneming.
 • U voldoet aan het urencriterium van de Belastingdienst.
  • Begon u na 1 januari 2019 met uw bedrijf? Dan moet u gemiddeld 23,5 uur per week voor uw bedrijf gewerkt hebben.
 • U krijgt nog geen Bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

Voor het aanvragen van de Tozo hoeft u geen kosten te maken. Er zijn bedrijven die hulp aanbieden bij het aanvragen van de Tozo. Dit is meestal niet gratis. Lukt het u niet zelf? Of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Jaaropgave Tozo 2020: ook voor partner

Als u gehuwd/samenwonend bent dan is de Tozo uitkering aan u beiden toegekend ook al heeft de partner geen enkele rol in de onderneming. Als u samen met uw partner een Tozo uitkering heeft ontvangen dan ontvangen u en uw partner beiden een jaaropgave voor de helft van de totaal verstrekte uitkering. Het vermelde bedrag is inclusief de door de gemeente afgedragen loonheffing.

Het kan zijn dat op de jaaropgaves verschillende bruto bedragen staan; voor de partner is meer loonheffing afgedragen. Dat komt omdat wij er van uit zijn gegaan dat de partner inkomsten ontving waarbij al rekening werd gehouden met de loonheffingskorting. Daarbij wordt voorkomen dat de partner bij de aangifte van de inkomstenbelasting 2020 extra belasting moet afdragen.

Heeft u nog andere vragen met betrekking tot uw Tozo uitkering dan verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid.

 

 

English Deutsch