Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Veel ondernemers hebben minder of geen inkomen door het coronavirus. Heeft u te weinig inkomsten door het virus? Dan kunt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen krijgen vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze uitkering vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum.

Dit zijn de regels voor een uitkering:

 • U krijgt maximaal € 1512,90 netto per maand. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen en uw huishouden.
 • Het inkomen van uw partner telt mee in de beoordeling van uw aanvraag. Als het inkomen van uw huishouden hoger is dan het sociaal minimum, krijgt u geen Tozo.
 • U hoeft de uitkering niet terug te betalen.

Als u de uitkering heeft aangevraagd tussen 1 juni 2020 en 30 september 2020 (Tozo 2):

 • U kunt de uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni 2020.
 • U krijgt de uitkering voor maximaal 4 maanden.

Als u de uitkering aanvraagt tussen 1 oktober 2020 en 31 maart 2021 (Tozo 3):

 • Vraagt u Tozo 3 aan in oktober of november 2020? U kunt de uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 oktober 2020. Daarna krijgt u de uitkering vanaf de eerste van de maand waarin u Tozo aanvraagt.
 • U geeft aan voor hoeveel maanden u de uitkering nodig heeft;
 • Heeft u een partner? Dan moet uw partner een aparte verklaring ondertekenen (pdf, 102 KB) en uploaden.

Van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 komt Tozo 4 beschikbaar. Voor Tozo 4 gelden andere voorwaarden, zoals een vermogenstoets. De nieuwe voorwaarden zijn voor 1 april bekend.

Krijgt u Tozo en verandert er iets in uw situatie? Geef dit door aan de gemeente. Bijvoorbeeld als u meer inkomsten heeft dan verwacht.

U kunt ook een tijdelijke lening voor extra bedrijfskapitaal aanvragen. De lening is maximaal € 10.157. U betaalt 2% rente. Dat is een lager rentepercentage dan normaal. U moet verklaren dat er geen sprake is van surseance van betaling of een faillissement. Dat geldt voor uzelf, maar ook voor uw onderneming en de vennoten waarmee u samenwerkt.

Zo vraagt u de tijdelijke uitkering voor ondernemers aan:

 • Controleer of u voldoet aan de voorwaarden om de tijdelijke uitkering te krijgen.
 • U doet uw aanvraag bij de gemeente waar u woont.
 • U heeft onder andere nodig:
  • gegevens over uw bedrijf, zoals uw KvK-nummer en uw meest recente jaarrekening
  • gegevens over uw inkomen en vermogen
  • laatste bankafschrift van de rekening waarop u de uitkering of lening wilt ontvangen
  • een kopie van uw paspoort of identiteitskaart (ook van uw eventuele partner)
 • U legt uit waarom u de uitkering of lening nodig heeft. 

Wij proberen uw aanvraag binnen 4 weken te behandelen.

U kunt op de website KrijgikTozo.nl een aantal vragen beantwoorden. U krijgt dan een advies of u de tijdelijke uitkering of lening kunt aanvragen. De voorwaarden voor beide regelingen zijn niet hetzelfde. Hierdoor kunt u misschien de ene regeling wel aanvragen en de andere niet. 

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van de tijdelijke uitkering of lening zijn:

 • U verliest uw inkomen (of een groot deel daarvan) door het coronavirus.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U bent voor 17 maart 2020 begonnen met uw onderneming.
 • U voldoet aan het urencriterium van de Belastingdienst.
  • Begon u na 1 januari 2019 met uw bedrijf? Dan moet u gemiddeld 23,5 uur per week voor uw bedrijf gewerkt hebben.
 • U krijgt nog geen Bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is verlengd. Per 1 oktober 2020 zijn de voorwaarden veranderd.

Voor het aanvragen van de Tozo hoeft u geen kosten te maken. Er zijn bedrijven die hulp aanbieden bij het aanvragen van de Tozo. Dit is meestal niet gratis. Lukt het u niet zelf? Of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

English Deutsch