Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Veel ondernemers hebben minder of geen inkomen door het coronavirus. Heeft u te weinig inkomsten door het virus? Dan kunt u een tijdelijk aanvulling op uw inkomen krijgen vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Deze uitkering vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. 

De Tozo krijgt een vervolg: Tozo 2. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers wordt met 4 maanden verlengd tot eind september 2020. U kunt de regeling aanvragen in de gemeente waar u woonachtig bent (dus niet in de gemeente waar uw bedrijf is gevestigd).

Tozo aanvragen?

Wilt u Tozo aanvragen? Houdt u rekening met het volgende:

Aanvraag Tozo 2

U kunt nu alleen nog Tozo 2 aanvragen. Tozo 2 kan ingaan per 1 juni 2020. Als u Tozo 1 ontving, sluit Tozo 2 aan op de datum waarop uw Tozo 1 afloopt.

 • In het aanvraagformulier staan verschillende opties. Als u eerder al Tozo 1 had aangevraagd, vinkt u in het formulier de optie 'Verlenging Tozo' aan. Vraagt u voor het eerst Tozo aan, dan vinkt u de optie 'Tozo 2' aan. U kunt daarnaast een krediet aanvragen;
 • U vult de vragen naar waarheid in. U verklaart dat uw gezamenlijke inkomen (van u en uw partner) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt en u geeft een schatting van uw gezinsinkomen in de maanden waarvoor u de aanvraag doet. Het inkomen van andere volwassenen in uw huishouden (waaronder uw kinderen) hoeft u niet op te geven;
 • U levert kopieën/scans van alle bewijsstukken in (uploaden). Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier;
 • U ondertekent het aanvraagformulier met uw DigiD. Heeft u een partner? Dan moet uw partner een aparte verklaring ondertekenen (pdf, 80 KB) en uploaden;
 • U geeft wijzigingen in uw situatie in de periode van aanvullende inkomensondersteuning direct door. U gaat bijvoorbeeld meer of minder verdienen dan u nu opgeeft, u gaat verhuizen of uw gezinssamenstelling wijzigt;
 • Legitimatiebewijs van uw partner uploaden.

Wat kunt u voor het invullen van de Tozo 2 aanvraag alvast klaarzetten?

 • Legitimatiebewijs van u en uw partner
 • Kopie bankrekeningnummer/ kopie betaalpas (dit moet van een privérekening zijn)
 • Verklaring partner
 • Bewijsstukken inkomsten
 • Inschrijfnummer van Kamer van Koophandel (van toepassing bij nieuwe aanvraag)

 Ga voor meer informatie over de Tozo 2 naar de website van de Rijksoverheid.

Wij proberen uw aanvraag binnen 4 weken te behandelen.

De belangrijkste voorwaarden om de tijdelijke uitkering voor ondernemers aan te vragen zijn:

 • U verliest uw inkomen (of een groot deel daarvan) door het coronavirus.
 • U bent tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd.
 • U voldoet aan het urencriterium van de Belastingdienst.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U bent voor 17 maart 2020 begonnen met uw onderneming.

Vanaf 1 juni geldt:

Er is nu Tozo 2, een verlenging van de regeling na Tozo 1. Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag, gelden nu ook. Nieuw is:

 • Het inkomen van uw partner (als u die heeft) telt ook mee;
 • De gemeente kan aanvullende gegevens opvragen.

Vanaf 18 mei geldt:

 • De zelfstandige die in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland woont, een bedrijf in Nederland heeft en sociale premies afdraagt in Nederland, kan vanaf 18 mei een lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen.

Vanaf 8 mei geldt:

 • Zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen vanaf 8 mei binnen de Tozo-regeling een lening bedrijfskapitaal aanvragen. 
 • De zelfstandig ondernemer die in Nederland woont en een bedrijf in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland heeft, kan vanaf 8 mei bijstand voor levensonderhoud Tozo aanvragen.

Bij de Tozo2 geldt:

 • U kunt vanaf 5 juni een aanvraag indienen. 
 • U krijgt de uitkering voor maximaal 4 maanden.
 • U krijgt maximaal € 1503 netto per maand. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen en uw huishouden.
 • U hoeft de uitkering niet terug te betalen.
 • Uw vermogen telt niet mee in de beoordeling van uw aanvraag.
 • Het inkomen van uw partner telt mee voor de aanvraag (in tegenstelling tot Tozo 1).
 • De regeling werkt terug tot 1 juni 2020.
 • U ontvangt de uitkering op de laatste werkdag van de maand. Naar het overzicht van de betaaldata

U kunt ook een tijdelijke lening voor extra bedrijfskapitaal aanvragen. Hiervoor betaalt u een lager rentepercentage dan normaal. De lening is maximaal € 10.157. U kunt deze optie aanvinken in het aanvraagformulier.

Hoe lang duurt de verlenging?

De verlenging van de Tozo-uitkering loopt tot uiterlijk 30 september 2020. Het is de bedoeling om de uitkering aansluitend op de 1e periode van de Tozo-uitkering te ontvangen. Dit kan op z’n vroegst dus vanaf 1 juni 2020 voor 4 maanden. Loopt uw huidige Tozo-uitkering door tot 30 juni? Dan duurt de verlenging maximaal 3 maanden (juli, augustus en september). Krijgt u in juni, juli en augustus 2020 nog een Tozo-uitkering volgens de 1e Tozo-regeling? Dan heeft u recht op verlenging van de Tozo-uitkering met 1 maand (september).

English Deutsch