Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Ondernemers met minder of geen inkomen door het coronavirus konden tot 1 oktober 2021 de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) aanvragen. Deze uitkering vulde uw inkomen aan tot het sociaal minimum.

Heeft u een uitkering uit de Tozo ontvangen? U hoeft de uitkering niet terug te betalen.

Begeleiding door Ondernemershuis

De toekomst is voor veel ondernemers onzeker. De gemeente Deventer kan ondernemers via het Ondernemershuis begeleiden en helpen bij aanscherping van hun businessmodel, gecontroleerd en tijdig stoppen of een carrièreswitch. Kijk voor meer informatie op Snel begeleiding voor ondernemers in zwaar weer.

Aanvragen van Tozo is niet meer mogelijk. U kunt bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen.

Kijk op www.deventer.nl/bbz-aanvragen.

Vanaf 1 oktober 2021 kunt u geen Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers meer aanvragen. 

Jaaropgave Tozo 2020: ook voor partner

Als u gehuwd/samenwonend bent dan is de Tozo uitkering aan u beiden toegekend ook al heeft de partner geen enkele rol in de onderneming. Als u samen met uw partner een Tozo uitkering heeft ontvangen dan ontvangen u en uw partner beiden een jaaropgave voor de helft van de totaal verstrekte uitkering. Het vermelde bedrag is inclusief de door de gemeente afgedragen loonheffing.

Het kan zijn dat op de jaaropgaves verschillende bruto bedragen staan; voor de partner is meer loonheffing afgedragen. Dat komt omdat wij er van uit zijn gegaan dat de partner inkomsten ontving waarbij al rekening werd gehouden met de loonheffingskorting. Daarbij wordt voorkomen dat de partner bij de aangifte van de inkomstenbelasting 2020 extra belasting moet afdragen.

Heeft u nog andere vragen met betrekking tot uw Tozo uitkering dan verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid.

 

 

English Deutsch