Logo gemeente Deventer

De Tuinen van Zandweerd

Luchtfoto 2 gebied Park Zandweerd richting IJssel

Luchtfoto jachthaven en Park Zandweerd

Het woningbouwproject Tuinen van Zandweerd gaat van start. De gemeenteraad heeft ingestemd met de ruimtelijke kaders en de grondexploitatie.

Lees alles over het project op de website Deventer verkoopt.


Tuinen van Zandweerd

Aan de noordkant van Zandweerd, vlakbij de IJssel, is een gebied beschikbaar met circa 120 kavels voor zelf- en samenbouw. De gemeente ontwikkelt hier samen met de toekomstige bewoners een nieuwe woonbuurt met respect voor natuur en landschap. Een woonbuurt dus die uitermate geschikt is voor mensen met hart voor natuur, groen, en activiteiten buiten. Een buurt waar het buurtgevoel belangrijk wordt gevonden.


Van klein tot groter

Bij de ontwikkeling van de woonbuurt worden kavels in verschillende groottes aangeboden; van klein voor rijenwoningen en zogenoemde tiny houses, tot kavels met een maximum van 450 m2 waar ruimte is voor half vrijstaande en vrijstaande woningen. Voor uitsluitend grote woningen is de woonbuurt minder geschikt. Er is ruimte voor initiatieven van bewonerscollectieven en een klein deel is gereserveerd door de woningcorporaties. Aan de dijk van de IJssel is een appartementencomplex voorzien.


Wonen aan een tuinpad

Veranderingen in het klimaat wegen mee bij de ontwikkeling van de Tuinen van Zandweerd, zodat er minder last is van verdroging, wateroverlast of de gevolgen van hitte. Het concept ‘wonen aan een tuinpad’ gaat uit van een buurt waar gezondheid en ontspannen wonen leidend is. De auto is te gast in de buurt. Parkeren kan aan de randen van de wijk en niet op het eigen perceel.


Samen de wijk verder bouwen

Het stedenbouwkundig concept is inmiddels gereed. De verdere invulling van de kavels wil de gemeente samen met belangstellenden uitwerken. De kavels worden mede op basis van de wensen van belangstellenden bepaald. Wie na loting een kavel in optie heeft, kan een woning ontwerpen met een grote mate van vrijheid. Er is ruimte voor unieke woningen. Samen met een supervisor en met de toekomstige buren geven de nieuwe bewoners vorm aan hun eigen woonbuurt. Er gelden wel spelregels en uitgangspunten.


Meer weten?

Voor spelregels, uitgangspunten en andere informatie kijkt u op de website Deventer verkoopt. Tuinen van Zandweerd is verder te volgen via www.facebook.com/Deventerverkoopt.

Luchtfoto 2 gebied Park Zandweerd richting IJssel

Luchtfoto jachthaven en Park Zandweerd