Logo gemeente Deventer

Verbouwing opvang Polstraat

De panden Polstraat 8-10 zijn hard toe aan renovatie. In de panden zit de opvang van IrisZorg voor mensen die dakloos zijn, en de medische zorg van Tactus voor mensen met een verslaving. Er is een plan uitgewerkt voor een verbouwing die start in de 2e helft van 2022 en minimaal 1,5 jaar duurt.

 

Verantwoordelijk wethouder Ilse Duursma: “De panden aan de Polstraat zijn hoognodig aan onderhoud en modernisering toe. De fundering wordt aangepakt en ook op gebied van brandveiligheid moet het nodige gebeuren. Er komen éénpersoonskamers voor daklozen - in plaats van slaapzalen. Dat geeft meer rust, is beter voor de gezondheid en het helpt hen het leven weer op de rit te krijgen.”

 

Goed overleg

IrisZorg, Tactus en de gemeente hebben overleg met de Belangenvereniging Polstraat over de voorzieningen. De bewonersvereniging wordt ook betrokken bij de verbouwingsplannen. Omwonenden zijn geïnformeerd over de plannen en blijven ook betrokken in het verdere proces.

 

Renovatie

Er moet veel gebeuren: de fundering herstellen, asbest verwijderen, brandveiligheid aanpakken en de panden verduurzamen. Daarnaast willen IrisZorg en Tactus verbouwen om betere hulp te kunnen bieden en het gebouw beter te benutten. Tactus blijft tijdens de verbouwing in het gebouw. IrisZorg is tijdelijk ondergebracht in de Polstraat 70-74.

 

Status

De gemeenteraad heeft op 17 februari 2021 het besluit genomen om het pand te renoveren. Daarna zijn de voorbereidingen gestart, zoals de aanvraag van de vergunning en het selecteren van de aannemer. 

 

Kosten

De aanbesteding bleek fors hoger uit te vallen dan de 3,76 miljoen euro die de gemeenteraad beschikbaar had gesteld. Daarom is er opnieuw een besluit aan de raad gevraagd. De gemeenteraad heeft op 25 mei 2022 ingestemd met verhoging van de verbouwing met 2,2 miljoen euro. Daarnaast is de raad geïnformeerd over de hogere kosten als gevolg van indexering, projectkosten en een recent ontdekt zinkgat.

De verbouwing gaat in totaal ongeveer 6,4 miljoen euro kosten. Het beschikbare geld voor de verbouwing komt uit de zogenaamde ‘vrijval’ van de regionale reserve beschermd wonen en maatschappelijke opvang, het Deventer-deel van de vrijval uit deze regionale reserve én een ophoging van het meerjarig onderhoudsplan van de gemeente. De kostprijs dekkende huur aan de zorginstellingen wordt verhoogd en gecompenseerd met de subsidie.

 

Start renovatie

Doordat de vergunningaanvraag en het aanbestedingstraject langer heeft geduurd, start de renovatie later, namelijk medio 2022. Dit heeft ook te maken met de latere beschikbaarheid van de tijdelijke huisvesting in Polstraat 70-74 voor de opvang van mensen die dakloos zijn. De opvang is vanaf april 2022 verhuisd naar Polstraat 70-74. De dagopvang van mensen met verslavingsproblemen en de medische verslavingszorg blijven tijdens de verbouwing op Polstraat 8-10.

De renovatie duurt minimaal anderhalf jaar.

 

Zorg en opvang tijdens renovatie

De gemeente, Tactus Verslavingszorg en IrisZorg willen de zorg en opvang goed blijven uitvoeren tijdens de renovatie - en we willen ook goed contact houden met de omwonenden en de buurt. We betrekken de Belangenvereniging Polstraat en omwonenden bij de afspraken met de aannemer om de overlast van renovatiewerkzaamheden zo beperkt mogelijk te houden.

 

Contact

Voor meer informatie over de renovatie kunt u contact opnemen met de coördinator vastgoed, René van Essen, via telefoonnummer 14 0570.

In geval van overlast overdag en niet- spoedeisende situaties kunt u bellen met het overlastnummer van Tactus/IrisZorg: 06-46728657. In geval van acute onveilige situaties in de openbare ruimte kunt u contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900 8844 of 112. Bij minder spoedeisende zaken belt u team Toezicht & Handhaving via 14 0570.

 

Meer informatie

Bekijk hieronder de video met de rondleiding in het pand (7 minuten en 19 seconden).

Naar een YouTube filmpje

Nieuwsbrieven 

Brieven