Logo gemeente Deventer

Fietsparkeren binnenstad

Steeds meer mensen gaan op de fiets naar de binnenstad. Om deze fietsers goed te faciliteren, heeft de gemeente de fietsenstallingen vernieuwd. Zo blijft Deventer gastvrij en uitnodigend voor fietsers.

De gemeente heeft met diverse partijen in de binnenstad gesproken over de gewenste uitstraling en locaties van fietsenstallingen. In oktober 2016 zijn het uitvoeringskader (pdf, 500 KB) en de ontwerpenveloppe (pdf, 2,5 MB) vastgesteld door de gemeenteraad.

Op verschillende locaties zijn de fietsenstallingen aangelegd. Er is een algemene toelichting op de definitieve ontwerpen (pdf, 213 KB).

 

Deventer viert fietsen

De gemeente doet meer om het fietsen in Deventer te stimuleren én gemakkelijker te maken. Zo verbetert zij fietspaden. Kijk op de website Deventer wordt nog knapper voor meer informatie.

 

Ontwerpproces

De ontwerpen van de onbewaakte fietsenstallingen zijn tot stand gekomen na een intensief voorbereidingsproces. Zo zijn de ontwerpen besproken met diverse partijen, waaronder Fietsersbond, Fooruit, politie en Cambio.

Op 10 april 2017 is er een informatieavond geweest voor omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden. Daarna hebben de conceptontwerpen voor de onbewaakte fietsenstallingen tot 10 mei 2017 ter visie gelegen voor een reactie. Alle binnengekomen reacties tijdens de gehouden informatieavond, via de reactieformulieren en overige kanalen zijn zorgvuldig afgewogen. Waar mogelijk zijn deze reacties verwerkt in de definitieve ontwerpen.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op 27 juni 2017 'groen licht' gegeven voor de uitvoering en aanleg van de fietsvoorzieningen.