Verkeersveiligheid

De gemeente Deventer vindt het van groot belang dat het verkeer in de gemeente veilig is. Elk verkeersslachtoffer is er één te veel! Daarom werkt de gemeente samen met bewoners, politie, scholen en maatschappelijke organisaties aan een zo veilig mogelijk verkeer.

In het beleidsplan 'Deventer Veilig op Weg' (pdf, 540 KB) staat beschreven hoe de gemeente werkt aan veilig verkeer en welke prioriteiten zij de komende jaren stelt.

Verkeersveiligheidsbrief 2013

Waar gebeuren in Deventer de meeste ongelukken? Hoe ontwikkelt de verkeersveiligheid zich ten opzichte van de rest van Nederland? En ligt de uitvoering van het beleidsplan verkeersveiligheid op schema? De verkeersveiligheidsbrief geeft antwoord op deze vragen.

De verkeersveiligheidsbrief is de 2-jaarlijkse voortgangsrapportage van het gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid (pdf, 485 KB).

English Deutsch