Logo gemeente Deventer

Centrale telling op 16 maart

Op 16 maart worden de stemmen geteld op lijst- en kandidaatniveau. Deze telling vindt plaats in de Lebuinuskerk en is openbaar.

 

Centrale stemopneming

Op woensdag 15 maart zijn de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Diezelfde avond voeren alle stembureaus een voorlopige telling op lijstniveau uit. De volgende dag, donderdag 16 maart, voert het gemeentelijk stembureau de volledige telling uit, op lijst- en kandidaatniveau. Dit heet een centrale stemopneming. Deze telling is openbaar.

De centrale stemopneming vindt plaats op donderdag 16 maart 2023 in de Lebuinuskerk (ingang hoek Kleine Poot – Hofstraat)  en begint om 9.00 uur.