Logo gemeente Deventer

Vervoer en verplaatsen

U kunt bij de gemeente terecht voor verschillende vormen van vervoer om u te verplaatsen in en om de woning. Het gaat om vervoer tot ongeveer 20 km om uw woning.


Wmo taxivervoer

U kunt een Wmo taxipas aanvragen bij Team Toegang Wmo als u niet zelfstandig kunt reizen. U komt hiervoor in aanmerking als u langdurig niet kunt reizen met het openbaar vervoer en u geen andere manier heeft om u binnen de gemeente te (laten) vervoeren.

Het Wmo taxivervoer is bedoeld voor sociaal en recreatief vervoer in en om Deventer. PlusOV regelt het vervoer en is een samenwerking van een aantal gemeenten in de regio. De taxi haalt u thuis op en vervoert u naar een bezoek aan familie en vrienden of activiteiten in uw vrije tijd. U reist over het algemeen samen met anderen. U betaalt voor iedere rit een bijdrage.

Let op: PlusOV vervoert u niet naar werk, school of dagbesteding. Voor behandeling in het ziekenhuis kunt u gebruik maken van Zittend ziekenvervoer via de zorgverzekering.

Meer informatie: kijk op www.plusov.nl of neem contact op met Team Toegang Wmo. Dit doet u door te bellen naar 0570 – 69 53 99 of stuur een e-mail naar toegangwmo@deventer.nl. U kunt ook een meldingsformulier invullen.

Voor informatie over vervoer buiten de regio kijkt u op www.valys.nl . Valys is een landelijke organisatie die het vervoer regelt vanaf 5 reiszones.

Voor het doen van een melding in het digitaal loket kunt u terecht bij Vervoersvoorziening, gehandicapten en ouderen


Scootmobiel

Een scootmobiel kan u helpen om u te verplaatsen binnen Deventer. Heeft u langdurig een scootmobiel nodig, kunt u niet ver lopen en heeft u geen ander vervoermiddel? Dan kunt u een melding indienen bij  team Toegang Wmo. Voordat u een melding doet kunt u ook bij een ergotherapeut in Deventer  informeren of een scootmobiel iets voor u kan zijn.

U ontvangt de scootmobiel in bruikleen. Hiervoor heeft de gemeente een contract met Welzorg en Medipoint. U kunt ook kiezen voor een Persoonsgebonden budget. U ontvangt de scootmobiel in bruikleen. Op de website van Vilans vindt u meer (onafhankelijke) informatie over hulpmiddelen bij het actief blijven bewegen.

Team Toegang Wmo beoordeelt of u in aanmerking komt voor de scootmobiel. Voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat u niet ver kunt lopen en dat er door een onafhankelijke keuringsinstantie is vastgesteld dat u beperkingen heeft. U moet langer dan 6 maanden afhankelijk zijn van een scootmobiel, zelfstandig kunnen deelnemen aan het verkeer en ook nog goed kunnen zien.

Voor het doen van een melding in het digitaal loket kunt u terecht bij Scootmobiel en Driewielfiets.

Scootmobielcursus
Rijden met een scootmobiel kan even wennen zijn. Als u het voor het eerst doet, krijgt u vaak les van een ergotherapeut of van de hulpmiddelenleverancier. U kunt ook een scootmobieltraining volgen om beter te leren rijden. Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert scootmobieltrainingen in samenwerking met gemeenten. U kunt op de website van VVN ook online een verkeerstest en een opfriscursus voor de verkeersregels doen. U vindt op deze website ook meer informatie.


Rolstoel aanvragen

Heeft u langdurig en dagelijks een (elektrische) rolstoel nodig, dan kunt u deze aanvragen bij team Toegang Wmo.

Hiervoor heeft de gemeente een contract met Welzorg en Medipoint. U kunt ook kiezen voor een Persoonsgebonden budget. U ontvangt de rolstoel in bruikleen. Op de website van Vilans vindt u meer (onafhankelijke) informatie over hulpmiddelen bij het actief blijven bewegen.

Voor het doen van een melding in het digitaal loket kunt u terecht bij Rolstoelen.


Een sportrolstoel

Een sportrolstoel is een speciale rolstoel, geschikt om mee te sporten. Meestal is de sportrolstoel een extra rolstoel naast uw gewone rolstoel. Maar er zijn ook rolstoelen die u zowel voor sport als in en om het huis kunt gebruiken. Scouters heeft voor de handbewogen rolstoelen een keuzehulp gemaakt waarin u kunt opzoeken welke sporten u met een rolstoel kunt doen en welke rolstoel daarbij past. De gemeente bekijkt en beoordeelt uw situatie wanneer u een sportrolstoel aanvraagt. Zo nodig wordt er een medisch advies aangevraagd. Eén van de voorwaarden is dat u zonder sportrolstoel niet kunt sporten.


Autorijden met een handicap of beperking

In de meeste gevallen kan iemand met een beperking zelfstandig autorijden. Technische aanpassingen maken dat mogelijk. Soms is er wel onderzoek nodig om te beoordelen of u geschikt bent om auto te rijden. Dit wordt gedaan door het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR).

Voor een noodzakelijke autoaanpassing kunt u mogelijk een vergoeding krijgen van de gemeente. De gemeente kijkt waarvoor u de aanpassingen nodig heeft en wat uw beperkingen zijn. Zo nodig wordt hiervoor een medisch advies aangevraagd. Ook is het een voorwaarde dat de auto voor u noodzakelijk is en dat u geen gebruik kunt maken van een andere vervoersvoorziening, bijvoorbeeld de Wmo Taxi.

Tijdens het onderzoek zal ook aan het CBR gevraagd worden een advies te geven. Op de Hulpmiddelenwijzer vindt u voorbeelden van autoaanpassingen

Heeft u een aangepaste auto nodig om mee naar uw werk te gaan? Of moet u vanwege uw werkzaamheden veel autorijden, bijvoorbeeld naar klanten? Dan kunt u terecht bij het UWV.


Aangepaste fiets

Misschien kunt u nog blijven fietsen met wat aanpassingen aan uw gewone fiets. Bijvoorbeeld met steunwielen. Maar het kan ook zijn dat u een speciale aangepaste fiets nodig heeft. U kunt hierbij denken aan een driewielfiets, vierwielfiets, rolstoelfiets of handbike. Op de Hulpmiddelenwijzer vindt u een overzicht van de mogelijkheden.
In sommige gevallen is een vergoeding door de gemeente mogelijk. De gemeente beoordeelt of een aangepaste fiets de beste oplossing is. Vaak is hiervoor ook een medisch onderzoek nodig.

Als u een aangepaste fiets nodig heeft voor uw werk, dan kijkt het UWV of u hier recht op heeft. U kunt bij het UWV een aanvraag doen.

Voor het doen van een melding in het digitaal loket kunt u terecht bij Scootmobiel en Driewielfiets.


Team Toegang Wmo

U kunt voor meer informatie contact opnemen met team Toegang Wmo. Dit doet u door te bellen naar 0570 – 69 53 99 of stuur een e-mail naar toegangwmo@deventer.nl. U kunt ook een meldingsformulier invullen.