Spring naar einde van Hoofdmenu Spring naar begin van Hoofdmenu

Warmtenet Steenbrugge

De nieuwbouwwijk Steenbrugge wordt gasloos. Nu nog zijn de 130 sociale huurwoningen van Woonbedrijf ieder1 aangesloten op het gasgestookte warmtenet van Keizerslanden. Afgesproken is dat die woningen in 2021 ook gasloos worden.

De exploitant van het warmtenet, EnNatuurlijk, wil dat realiseren door een biomassacentrale te bouwen. De gemeente is op verzoek een locatieverkenning gestart. Uit het onderzoek blijkt dat locatie 1 en 4 niet geschikt zijn, ook de andere locaties zijn niet optimaal.

Locatieonderzoek

Er zijn 5 locaties onderzocht.

Biomassacentrale

In de biomassacentrale wordt heel efficiënt warmte opgewekt door de verbranding van houtsnippers uit de regio. De exploitant van de centrale is Ennatuurlijk. De centrale moet over 3 jaar klaar zijn. De centrale levert warmte aan de nieuwe woningen van Woonbedrijf ieder1 in Steenbrugge en aan het warmtenet Wezenland, dat nu nog gasgestookt is.

Vervolg

De komende periode:

  • wordt door Ennatuurlijk nader onderbouwd waarom een biomassacentrale de beste oplossing is voor het warmtenet van Steenbrugge en worden alternatieve duurzame warmtebronnen verkend;
  • daarnaast wordt onderzocht in hoeverre het zoekgebied vergroot kan worden en wordt de locatieverkenning afgerond;
  • het college zal daarna de uitkomsten bespreken met de gemeenteraad, voordat een besluit wordt genomen met betrekking tot de biomassacentrale voor het warmtenet van Steenbrugge.

Inloopavond

Op 18 september heeft er een inloopavond plaatsgevonden. Medewerkers van de gemeente, Ennatuurlijk en Woonbedrijf Ieder1 waren aanwezig om vragen te beantwoorden.

  • Lees het verslag (pdf, 200 KB) van de inloopavond.

Uw vraag

Heeft u een vraag over de biomassacentrale? Kijk onderaan de pagina bij Vraag en antwoord. Staat uw vraag er niet bij stuur dan een e-mail naar: warmtenetsteenbrugge@deventer.nl of bel via telefoonnummer 14 0570.

English Deutsch