Logo gemeente Deventer

Werk & Inkomen

Kwijtschelding belastingen

Elk jaar ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen. Heeft u een laag inkomen en kunt u daardoor de belastingen en heffingen niet betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding.

Lees meer

Onafhankelijk klachtbehandelaar Werk en Inkomen

Heeft u een klacht over de dienstverlening van de gemeente of Deventer Werktalent op het gebied van Werk en Inkomen? Dan kunt u terecht bij de onafhankelijk klachtbehandelaar Werk en Inkomen.

Lees meer

Zorgverzekering

Inwoners van Deventer met een laag inkomen, kunnen via de gemeente een goede en voordelige ziektekostenverzekering afsluiten bij Salland Verzekeringen. Er zijn 2 pakketten: de Gemeentepolis Extra voor mensen die weinig zorgkosten verwachten, en de Gemeentepolis Plus. Dit is een uitgebreider pakket met meer dekking, waarbij ook het eigen risico is meeverzekerd.

Lees meer

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u een minimuminkomen en geen uitzicht op werk? Bent u tussen de 21 en de pensioengerechtigde jaar? Dan kunt u in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag.

Lees meer

Financiële regelingen

Deventer kent een aantal financiële regelingen voor inwoners met een laag inkomen of met schulden. Wanneer er financiële problemen dreigen te ontstaan dan kan het Budget Advies Bureau Deventer (BAD) advies geven.

Lees meer

Bbz-uitkering aanvragen

Op 1 oktober 2021 is de TOZO-uitkering beëindigd. Daarmee stopte de uitkering voor ondernemers die tijdelijk minder of geen inkomen hebben door het coronavirus. 

Lees meer