Logo gemeente Deventer

Wijzigingen bijstand doorgeven

Ontvangt u een bijstandsuitkering en wijzigt er iets in uw leef- of werksituatie? Geef wijzigingen op tijd door.

Als u wijzigingen die van invloed zijn op uw uitkering niet doorgeeft, dan noemen wij dat fraude.

Wijzigingen in leef- of werksituatie

Gaat u samenwonen of trouwen? Studeren of vrijwilligerswerk doen? Deze wijzigingen zorgen ervoor dat uw recht op bijstand verandert. Een wijziging kan ervoor zorgen dat uw bijstandsuitkering lager wordt, of dat u recht heeft op een hogere bijstandsuitkering. Geef uw wijzigingen door met een Wijzigings- of Inkomstenformulier.

Wijzigingen doorgeven

Voorbeelden van wijzigingen in uw leef- of werksituatie die u moet doorgeven met het Wijzigings- of Inkomstenformulier:

 • U gaat samenwonen of trouwen;
 • Uw kind of iemand anders gaat bij u wonen;
 • Uw kind of iemands anders in uw huis gaat op een ander adres wonen;
 • U heeft inkomen of hebt hier recht op. Het kan gaan om betaald werk, maar ook als u voor iemand klust of op kinderen oppast moet u dat melden; u meldt dit ook als u er niet voor betaald krijgt.
 • U gaat studeren, stage lopen of vrijwilligerswerk doen;
 • U hebt vermogen gekregen, bijvoorbeeld door een erfenis;
 • Gaat u op vakantie of naar het buitenland? Dit moet u doorgeven. Lees meer op de pagina Bijstand, vakantie aanvragen.

Meer weten?

Vraag aan uw inkomensconsulent of u iets moet melden, of bel naar het algemene telefoonnummer 14 0570.

Gevolgen van fraude

Geeft u met opzet niet alle gegevens door? Verzwijgt u inkomsten? Geeft u foute informatie door of geeft u informatie te laat door? Dan houdt u zich niet aan de inlichtingenplicht. U pleegt dan fraude.

Als u zich niet houdt aan de inlichtingenplicht dan krijgt u een boete. De hoogte van de boete wordt vastgesteld aan de hand van onderstaande criteria:

 • opzet aantoonbaar: 100% van het benadelingsbedrag;
 • grove schuld: 75% van het benadelingsbedrag;
 • geen opzet en geen grove schuld: 50% van het benadelingsbedrag;
 • verminderde verwijtbaarheid 25% van het benadelingsbedrag.

Als u vaker een wijziging in uw woon- of leefsituatie niet doorgegeven heeft, kan dat een reden zijn om de boete te verhogen. Uw uitkering wordt dan tijdelijk lager of wordt stopgezet. Als u fraude pleegt dan heeft u geen recht op schuldhulpverlening.

Heeft u een wijziging in uw situatie niet doorgegeven, maar is er geen sprake van een benadelingsbedrag? Dan krijgt u een waarschuwing.

Steekproefcontrole

De gemeente controleert of mensen terecht een uitkering ontvangen. Zo mogen wij één keer per jaar een steekproefcontrole doen. Bijvoorbeeld door te controleren of iemand:

 • meerdere kentekens op naam heeft staan;
 • onroerend goed bezit in binnen- of buitenland;
 • een afwijkend waterverbruik heeft dat niet past bij de bij de gemeente bekende woonsituatie. 

Het gaat dus om een willekeurige steekproef. Als we daarbij ook uw gegevens hebben gecontroleerd, dan krijgt u daarover een brief van ons. Daarin leggen we uit wat we hebben gecontroleerd, wanneer we dat hebben gedaan en wat de conclusie is.