Logo gemeente Deventer

Wijzigingen bijstand doorgeven

Ontvangt u een bijstandsuitkering en wijzigt er iets in uw leef- of werksituatie? Geef wijzigingen op tijd door.

Als u wijzigingen die van invloed zijn op uw uitkering niet doorgeeft, dan noemen wij dat fraude.


Wijzigingen in leef- of werksituatie

Gaat u samenwonen of trouwen? Studeren of vrijwilligerswerk doen? Deze wijzigingen zorgen ervoor dat uw recht op bijstand verandert. Een wijziging kan ervoor zorgen dat uw bijstandsuitkering lager wordt, of dat u recht heeft op een hogere bijstandsuitkering. Geef uw wijzigingen door met een Wijzigings- of Inkomstenformulier.


Wijzigingen doorgeven

Voorbeelden van wijzigingen in uw leef- of werksituatie die u moet doorgeven met het Wijzigings- of Inkomstenformulier:

 • U gaat samenwonen of trouwen;
 • Uw kind of iemand anders gaat bij u wonen;
 • Uw kind of iemands anders in uw huis gaat op een ander adres wonen;
 • U heeft inkomen of hebt hier recht op. Het kan gaan om betaald werk, maar ook als u voor iemand klust of op kinderen oppast moet u dat melden; u meldt dit ook als u er niet voor betaald krijgt.
 • U gaat studeren, stage lopen of vrijwilligerswerk doen;
 • U hebt vermogen gekregen, bijvoorbeeld door een erfenis;
 • Gaat u op vakantie of naar het buitenland? Dit moet u doorgeven. Lees meer op de pagina Bijstand, vakantie aanvragen.


Meer weten?

 • Vraag aan uw inkomensconsulent of u iets moet melden, of bel naar het algemene telefoonnummer 14 0570.


Gevolgen van fraude

Geeft u met opzet niet alle gegevens door? Verzwijgt u inkomsten? Geeft u foute informatie door of geeft u informatie te laat door? Dan houdt u zich niet aan de inlichtingenplicht. U pleegt dan fraude.

Als u zich niet houdt aan de inlichtingenplicht dan krijgt u een boete. De hoogte van de boete wordt vastgesteld aan de hand van onderstaande criteria:

 • opzet aantoonbaar: 100% van het benadelingsbedrag;
 • grove schuld: 75% van het benadelingsbedrag;
 • geen opzet en geen grove schuld: 50% van het benadelingsbedrag;
 • verminderde verwijtbaarheid 25% van het benadelingsbedrag.

Als u vaker een wijziging in uw woon- of leefsituatie niet doorgegeven heeft, kan dat een reden zijn om de boete te verhogen. Uw uitkering wordt dan tijdelijk lager of wordt stopgezet. Als u fraude pleegt dan heeft u geen recht op schuldhulpverlening.

Heeft u een wijziging in uw situatie niet doorgegeven, maar is er geen sprake van een benadelingsbedrag? Dan krijgt u een waarschuwing.


Pakkans groot

Houdt u zich niet aan de regels voor bijstand dan is de kans groot dat de gemeente er achter komt. Dat komt omdat:

 • we toegang hebben tot steeds meer externe informatiebronnen;
 • onverwachte huisbezoeken een stuk makkelijker worden;
 • onze medewerkers getraind zijn in het opsporen van fraude.

De gemeente controleert maandelijks of u nog recht op een uitkering heeft.