Logo gemeente Deventer

Wmo Deventer

Meldpunt misstanden zorg

Bij het Meldpunt misstanden zorg kunt u signalen van slechte zorg en/of ondersteuning doorgeven of vermoedens dat het zorggeld niet goed besteed wordt. U kunt een melding doen voor uzelf of voor iemand anders.

Lees meer

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Een onafhankelijke cliëntondersteuner biedt u informatie, advies en ondersteuning bij vragen over zorg en welzijn. Cliëntondersteuners kunnen ook bemiddelen bij klachten en problemen. U kunt ondersteuning vragen op allerlei terreinen, zoals onderwijs, jeugdzorg, werk, inkomen, zorg, wonen en welzijn.

Lees meer

Onafhankelijk aanspreekpunt

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente of als u ontevreden bent over de dienstverlening, kunt u een klacht indienen. Loopt u vast in het systeem? Dan kunt u terecht bij het onafhankelijk aanspreekpunt Jeugd, Werk en Zorg.

Lees meer

DeventerWijzer

Op de website van de DeventerWijzer kunt u zelf naar een passende oplossing zoeken als u hulp of ondersteuning nodig heeft.

Lees meer

Woonservicezones

Er komen 15 woonservicezones in Deventer. Wijken en buurten worden beter ingericht voor mensen met een beperking. Dit gebeurt in goed overleg met organisaties op het terrein van wonen, welzijn en zorg.

Lees meer

Woningaanpassing en voorziening

Als u een ziekte of beperking heeft, kan het nodig zijn om uw woning aan te passen. Deze voorzieningen zijn geregeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Lees meer

‘Skaeve Huse’ aan de Storminkstraat

Aan de Storminkstraat zouden 4 Skaeve Huse komen, op de onbebouwde strook achter het politiebureau. Het college heeft het voornemen uitgesproken te stoppen met het project. Skaeve Huse zijn sobere woningen voor mensen die een rustige woonomgeving nodig hebben om geen overlast te veroorzaken, bijvoorbeeld door een psychische beperking.

Lees meer

Bijlage Grootte
Wmo per wijk 140,2 KB