Logo gemeente Deventer

Vervoer en verplaatsen

U kunt bij de gemeente terecht voor verschillende soorten vervoer om u te verplaatsen. 

let op: de vervoerssector heeft (net als andere sectoren) te maken met een groot personeelstekort. Door het tekort aan chauffeurs kan PlusOV helaas niet het gewenste aantal taxi’s inzetten voor uw vervoer. Kijk voor meer informatie op www.deventer.nl/beperkingen-plusov.

Alles over vervoer en verplaatsen

U kunt bij de gemeente terecht voor verschillende vormen van vervoer om u te verplaatsen in en om de woning. Het gaat om vervoer tot ongeveer 20 km om uw woning.

Lees meer

Rolstoel nodig?

Heeft u langdurig en dagelijks een rolstoel nodig? Dan kunt dit melden bij de gemeente. U krijgt dan een rolstoel in bruikleen. Deze voorziening is geregeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Lees meer

Scootmobiel of driewielfiets nodig?

Een scootmobiel kan u helpen om u te verplaatsen binnen Deventer. Heeft u langdurig een scootmobiel nodig, kunt u niet ver lopen en heeft u geen ander vervoermiddel? Dan kunt u een melding indienen bij Team Toegang Wmo.

Lees meer