Nieuws rond de aanpak van asbestdaken

Ook al is er momenteel nog geen sprake van een verbod op asbestdaken, het saneren is onverminderd van belang: vanwege de gezondheidsrisico’s, maar ook om daken te kunnen vernieuwen en desgewenst te verduurzamen.

Sloop asbestdaken voor nieuwe woningen buitengebied

Deventer heeft twee jaar geleden met 'Kansen uit buiten' de mogelijkheden verruimd om leegstaande stallen te slopen in ruil voor nieuwe woningen en herstel van landschap en natuurwaarden. Samen met de provincie Overijssel werken we zo aan de toekomst van het platteland. Uit de evaluatie blijkt dat veel mensen gebruik maken van de nieuwe kansen.

Start vervolgaanpak asbestdaken

Minister Stientje van Veldhoven ondertekende 2 maart de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken. Dat deed zij samen met provincies, gemeenten, brancheverenigingen, Milieu Centraal en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Nieuwe aanpak verwijderen asbestdaken

Er is een nieuwe aanpak om asbestdaken te verwijderen. Dit is een vervolg op het eerdere plan om asbestdaken te verbieden per 2025. Het verbod gaat niet door.

Eerste Kamer verwerpt wetswijziging verbod asbestdaken

Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het voorstel tot wetswijzing dat voor het verbod op asbestdaken vereist was, verrassend afgewezen. Daarmee is het verbod, dat in zou gaan op 1 januari 2025, voorlopig van de baan.

Nieuwe regels helpen buitengebied

De leegstand van schuren vormt een probleem, niet alleen voor de eigenaar, maar ook voor de leefbaarheid van het platteland. De provincie Overijssel en de gemeente Deventer willen dit probleem aanpakken en omkeren naar een kans. Nieuwe regels bieden de mogelijkheid om te slopen en nieuwe woningen te bouwen.

Subsidie verwijderen asbest: plafond bereikt

Het subsidieplafond van de landelijke ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ is bereikt. U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Tweede kamer heeft ingestemd met verbod asbestdaken

Daken met asbest zijn in Nederland vanaf 2025 verboden. De Tweede Kamer stemde 16 oktober 2018 met brede steun in met een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).

English Deutsch