Nieuws rond de aanpak van asbestdaken

Ook al is er momenteel nog geen sprake van een verbod op asbestdaken, het saneren is onverminderd van belang: vanwege de gezondheidsrisico’s, maar ook om daken te kunnen vernieuwen en desgewenst te verduurzamen.

Nieuwe regels helpen buitengebied

De leegstand van schuren vormt een probleem, niet alleen voor de eigenaar, maar ook voor de leefbaarheid van het platteland. De provincie Overijssel en de gemeente Deventer willen dit probleem aanpakken en omkeren naar een kans. Nieuwe regels bieden de mogelijkheid om te slopen en nieuwe woningen te bouwen.

Subsidie verwijderen asbest: plafond bereikt

Het subsidieplafond van de landelijke ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ is bereikt. U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Tweede kamer heeft ingestemd met verbod asbestdaken

Daken met asbest zijn in Nederland vanaf 2025 verboden. De Tweede Kamer stemde 16 oktober 2018 met brede steun in met een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).

English Deutsch