Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Nieuwe regels helpen buitengebied

De leegstand van schuren vormt een probleem, niet alleen voor de eigenaar, maar ook voor de leefbaarheid van het platteland. De provincie Overijssel en de gemeente Deventer willen dit probleem aanpakken en omkeren naar een kans. Nieuwe regels bieden de mogelijkheid om te slopen en nieuwe woningen te bouwen.

Verantwoordelijk wethouder Liesbeth Grijsen: “Deze nieuwe regels 'Kansen uit buiten' slaan 2 vliegen in 1 klap. Ze helpen eigenaren in het buitengebied met de sloop van oude stallen en asbestdaken door de mogelijkheid om 1 of meer woningen te bouwen. Tegelijkertijd zorgen we voor het verbeteren van landschap en natuurwaarden waardoor Salland nog mooier wordt.”

Leegstand en asbest

Door schaalvergroting van boerenbedrijven worden sommige bedrijven groter, terwijl andere stoppen. Dit betekent dat er veel leegstaande boerderijen en schuren zijn. Die schuren hebben vaak ook nog asbestdaken. Vanwege het landelijke asbestdakenverbod moeten die vóór 2025 zijn gesaneerd.

Van leegstand naar nieuwbouw

De regels maken het mogelijk om landschap ontsierende schuren te slopen en daarvoor in ruil 1 of meer woningen te bouwen afhankelijk van het te slopen oppervlak. Bij het saneren van asbest is minder sloopoppervlak nodig om een nieuwe woning te mogen bouwen. Ook wordt het mogelijk oppervlak in te brengen of te kopen uit een sloopbank.

Provinciaal beleid

De oude Rood-voor-roodregeling heeft al veel gerestaureerde boerderijen, nieuwe woningen en opnieuw ingerichte erven opgeleverd. De nieuwe regels bieden meer ruimte en passen binnen de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) van de provincie Overijssel. Deze Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving is ook het middel om plannen te realiseren die niet onder de nieuwe regels vallen. Voor die plannen is maatwerk nodig.

Evaluatie na een jaar

De nieuwe regels maken het makkelijker om oude schuren te vervangen door nieuwe woningen als voldoende kwaliteit wordt toegevoegd. Met de provincie is afgesproken dat na een jaar wordt geëvalueerd of in de praktijk de kwaliteitsimpuls ook werkelijk van de grond komt.

Kijk voor meer informatie op www.deventer.nl/roodvoorrood.

English Deutsch