Spring naar einde van Hoofdmenu Spring naar begin van Hoofdmenu

Salland start met coaches voor erfeigenaren

In het buitengebied van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte zijn 3 erfcoaches van provincie Overijssel gestart. De erfcoaches bevorderen dat het prettig wonen, werken en leven blijft op het platteland. Agrariërs en andere erfeigenaren kunnen een beroep op hen doen.

De coaches helpen agrariërs en andere erfeigenaren in het buitengebied na te denken over de toekomst. In het buitengebied spelen veel zaken tegelijkertijd. Dat biedt kansen voor de toekomst, maar waar begint u en bij welk ‘loket’ moet u zijn?

In gesprek met een erfcoach

Erfeigenaren kunnen met allerlei vragen bij de erfcoaches terecht. Gesprekken kunnen bijvoorbeeld gaan over het vergroenen van het erf, veiligheid, duurzaamheid maar ook over vragen rondom bedrijfsontwikkeling en opvolging, asbestsanering of sociaal emotionele vraagstukken.

Nadenken over de toekomst

De erfcoaches helpen agrariërs en inwoners met erven om de kansen en mogelijkheden op een rijtje te zetten en te kijken welke stappen men hiervoor kan zetten. Erfcoach Yvonne In ’t Veld: “Het valt niet mee om ideeën voor uw erf te realiseren of veranderingen in uw bedrijf tot stand te brengen. Samen met u kijken we naar wat nodig is en welke kansen er zijn. Wij zijn ook op de hoogte van regelingen en subsidies en kunnen u verwijzen naar het juiste loket.”

Zet de 1e stap en neem contact op

Wilt u graag met een erfcoach spreken over de toekomst van uw bedrijf of erf? Zet dan nu de 1e stap en bel of mail met 1 van de erfcoaches:

Daarnaast werkt ook Jan Olaf Tjabringa als erfcoach in Salland.

Initiatief van provincie Overijssel

Provincie Overijssel stelt tot eind 2020 2 miljoen euro beschikbaar voor de inzet van erfcoaches in Overijssel. In de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte zijn 3 erfcoaches actief. Zij zetten het netwerk en de mogelijkheden van de 3 gemeenten en De Kracht van Salland in om agrariërs en andere erfeigenaren in het buitengebied te helpen.

Meer informatie vind je op www.dekrachtvansalland.nl/erfcoaches.

English Deutsch