Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Wat doet de gemeente rond de sanering van asbestdaken?

Deventer en andere gemeenten werken samen met de provincie Overijssel om de sanering van asbestdaken tijdig op gang te brengen. Ook al is er momenteel nog geen sprake van een verbod op asbestdaken, het saneren is van onverminderd belang: vanwege de gezondheidsrisico’s, maar ook om daken te kunnen vernieuwen en desgewenst te verduurzamen.

Deventer heeft 3322 panden met in totaal 463.336 m2 dakoppervlak dat vermoedelijk asbesthoudend is:

  • 81% in het buitengebied
  • 15% in stedelijk gebied
  • 3% op bedrijventerreinen

In het buitengebied en op de bedrijfsterreinen gaat het vooral om grote daken op panden voor bedrijfsdoeleinden. In het stedelijk gebied hebben we het over enkele tientallen woonhuizen en vooral kleine schuren. Deze zijn merendeels in particulier bezit.

Pandeigenaren met een vermoedelijk asbesthoudend dak kregen begin 2019 een brief van de gemeente Deventer. Hierin werden zij op de hoogte gesteld van de uitkomsten van de provinciale asbestinventarisatie voor hun pand. Meer dan 1000 eigenaren reageerden, waardoor de gegevens uit de inventarisatie konden worden gecorrigeerd op de asbestkaart van Deventer. Uit de correcties is gebleken dat veel eigenaren sinds 2017 hun daken hebben gesaneerd, waardoor de cijfers uit 2017 inmiddels ca. 25% lager zijn.

Actieplan

Het college heeft in april 2018 een actieplan voor 2018 en 2019 vastgesteld. Met de maatregelen wil de gemeente eigenaren informeren over het verbod en de mogelijkheden die zij hebben.

Voor eigenaren van kleine daken willen we zoveel mogelijk hobbels wegnemen bij de verwijdering en storting van asbest. Voor eigenaren van grote daken gaat het om de goede afweging van maatregelen waarin ze gaan investeren. Dit zijn bijvoorbeeld combinaties met isolatie, verduurzaming, fiscale en ruimtelijke maatregelen in het buitengebied. Hiervoor bestaan gunstige leenvormen.

Vragen

Heeft u een vraag over asbestdaken? Neem contact op met de gemeente Deventer via asbestdaken@deventer.nl.

Privacy

Op deze pagina kan de privacyverklaring van toepassing zijn. Gemeente Deventer vraagt in sommige gevallen om uw persoonsgegevens. Wilt u weten hoe de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat? Lees dan de volledige privacyverklaring.

English Deutsch