Wat doet de gemeente rond de sanering van asbestdaken?

Deventer stimuleert het verwijderen van asbestdaken samen met de provincie Overijssel en andere gemeenten. Ook al is een wettelijk verbod van de baan. De verwijdering is wel onverminderd van belang vanwege de gezondheidsrisico’s. Nieuwe daken bieden ook kansen voor verduurzaming. Denk aan groene daken, afkoppelen regenwater, isolatie en zonnepanelen. Deventer stimuleert deze koppelkansen.

Deventer had volgens een inventarisatie uit 2017 3322 panden met in totaal 463.336 m2 dakoppervlak dat vermoedelijk asbesthoudend is:

  • 81% in het buitengebied
  • 15% in stedelijk gebied
  • 3% op bedrijventerreinen

In het buitengebied en op de bedrijfsterreinen gaat het vooral om grote daken op panden voor bedrijfsdoeleinden. In het stedelijk gebied hebben we het over enkele tientallen woonhuizen en vooral kleine schuren. Deze zijn merendeels in particulier bezit.

Pandeigenaren met een vermoedelijk asbesthoudend dak hebben begin 2019 een brief van de gemeente Deventer ontvangen. Hierin werden zij op de hoogte gesteld van de uitkomsten van de provinciale asbestinventarisatie voor hun pand. Meer dan 1000 eigenaren reageerden, waardoor de gegevens uit de inventarisatie konden worden gecorrigeerd op de asbestkaart van Deventer. Uit de correcties is gebleken dat veel eigenaren sinds 2017 hun daken hebben gesaneerd, waardoor de cijfers uit 2017 inmiddels ca. 25% lager zijn.

Aanpak

In 2018 en 2019 is een actieplan uitgevoerd. Ook daarna blijft Deventer de verwijdering van asbestdaken stimuleren. zo mogelijk gekoppeld aan verduurzaming.

Voor eigenaren van kleine daken willen we zoveel mogelijk hobbels wegnemen bij de verwijdering en storting van asbest en de samenwerking stimuleren.

Voor eigenaren van grote daken gaat het om de goede afweging van maatregelen waarin ze gaan investeren. Dit zijn bijvoorbeeld combinaties met isolatie, verduurzaming, fiscale en ruimtelijke maatregelen in het buitengebied. Hiervoor bestaan gunstige leenvormen.

Vragen

Heeft u een vraag over asbestdaken? Neem contact op met de gemeente Deventer via asbestdaken@deventer.nl.

English Deutsch