Dorpsvisie Lettele

De Dorpsvisie Lettele is definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Tijdens een bijeenkomst is de gezamenlijke dorpsagenda opgesteld.

De gemeente wil Lettele ook in de toekomst levendig en vitaal houden. Dat is mogelijk door een nieuwe manier van samenwerken met de inwoners van Lettele. Het college noemt dit in de Dorpsvisie Lettele 'samen werken aan Lettele' (pdf, 1,7 MB).

De dorpsbewoners stelden eerder al een dorpsontwikkelingsplan op voor Lettele. De dorpsvisie en het dorpsontwikkelingsplan leveren onderwerpen voor de gezamenlijke dorpsagenda. Omdat de rollen van overheid en inwoners veranderen, doet de gemeente een steeds groter beroep op inwoners. Behoud van de grote sociale binding is hierbij onmisbaar.

Dorpsagenda

Voormalig wethouder Marco Swart: “Samen met bewoners en instellingen willen we dat het op het platteland, in de dorpen en de kernen goed wonen is. De gemeente blijft aan de zijlijn zolang mensen zelf in hun eigen omgeving zaken kunnen op- en aanpakken. Voor inwoners betekent dit dat zij hun rol in het dorp zelf kunnen invullen.”

De gemeente gaat nu met partijen in het dorp een gezamenlijke dorpsagenda opstellen, met gezamenlijke doelen en nieuwe samenwerkingsverbanden. Om de agenda actueel te houden en uit te voeren, komt er regelmatig overleg tussen het dorp en de gemeente.

Lettele

Lettele is een klein dorp in het Sallandse landschap met ongeveer 600 inwoners in de kern. Tot de dorpsgemeenschap behoren ook 900 bewoners van het omringende buitengebied. De sociale binding is groot in Lettele. De inwoners kennen elkaar en zetten zich in voor activiteiten en de leefbaarheid in het dorp.

Er zijn allerlei voorzieningen in Lettele zoals de basisschool, winkels, horeca en mogelijkheden voor sport.

Lettele in 2025

Voormalig wethouder Marco Swart: “Het dorp én de gemeente zien voor de toekomst een Lettele voor zich, waar het in elke levensfase prettig wonen, leven en werken is. Nu, maar ook over 20 jaar.”

Kinderen kunnen in Lettele naar school en er veilig opgroeien. Mensen die zorg nodig hebben, krijgen deze in het dorp. Als mensen aangewezen zijn op voorzieningen buiten het dorp, dan moet de bereikbaarheid goed geregeld zijn.

Uit het onderzoek naar woningbehoefte blijkt dat er na de nieuwbouw aan de Bathmenseweg weinig vraag is naar extra woningen. In de toekomst moet bij vraag naar woonruimte vooral gekeken worden naar bestaande woningen. Dit gaat leegstand en verpaupering tegen en draagt bij aan het behoud van de ruimtelijke kwaliteit van het dorp. Iets wat in Lettele altijd hoog op de agenda heeft gestaan en zal blijven staan.

Mede mogelijk gemaakt door provincie Overijssel

Voor het maken van de dorpsvisies krijgt de gemeente Deventer een financiële bijdrage van de provincie Overijssel.

English Deutsch