Erfcoach gemeente Deventer

In het buitengebied van de gemeente Deventer is erfcoach Martine van Burgsteden van provincie Overijssel actief. De erfcoach bevordert dat het prettig wonen, werken en leven blijft op het platteland. Agrariërs en andere erfeigenaren kunnen een beroep op haar doen.
Martine van Burgsteden

Martine van Burgsteden helpt agrariërs en andere erfeigenaren in het buitengebied na te denken over de toekomst. In het buitengebied spelen veel zaken tegelijk. Dat biedt kansen voor de toekomst, maar waar begint u en bij welk ‘loket’ moet u zijn?

In gesprek met de erfcoach

Erfeigenaren kunnen met allerlei vragen bij de erfcoach terecht. Gesprekken kunnen bijvoorbeeld gaan over het vergroenen van het erf, veiligheid en duurzaamheid. Maar ook over vragen rondom bedrijfsontwikkeling en opvolging, asbestsanering of sociaal emotionele vraagstukken.

Nadenken over de toekomst

De erfcoach helpt agrariërs en inwoners met erven om de kansen en mogelijkheden op een rijtje te zetten en te kijken welke stappen men hiervoor kan zetten. Erfcoach Martine van Burgsteden: “Het valt niet mee om ideeën voor uw erf te realiseren of veranderingen in uw bedrijf tot stand te brengen. Samen met u kijken we naar wat nodig is en welke kansen er zijn. Ik ben ook op de hoogte van regelingen en subsidies en kan u verwijzen naar het juiste loket.”

Zet de 1e stap en neem contact op

Wilt u graag met de erfcoach spreken over de toekomst van uw bedrijf of erf? Zet dan nu de 1e stap en neem contact op met Martine van Burgsteden:

Initiatief van provincie Overijssel

Provincie Overijssel maakt de inzet van erfcoaches in Overijssel mogelijk. In de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte zijn 2 erfcoaches actief. Zij zetten het netwerk en de mogelijkheden van de 3 gemeenten en De Kracht van Salland in om agrariërs en andere erfeigenaren in het buitengebied te helpen.

Meer informatie vindt u op www.dekrachtvansalland.nl/erfcoaches.

English Deutsch