WijDeventer aanpak

Als bewoner weet u wat er speelt in de buurt en wat wonen in uw wijk leuker kan maken. In Deventer nodigen we u daarom uit om ideeën hiervoor vorm te geven en uit te voeren. Deze aanpak heet WijDeventer.

De gemeente Deventer vindt het belangrijk dat u plezierig kunt wonen in uw wijk. Onderlinge hulp, activiteiten en een fijne omgeving spelen hierbij een rol. De gemeente helpt en stimuleert bewoners daarom om ideeën te bedenken, vorm te geven en uit te voeren in de wijk. Op die manier heeft Deventer in elke wijk actieve bewoners die voor elkaar iets betekenen én zich in de buurt inzetten voor de sociale en fysieke leefbaarheid.

Website WijDeventer

Alles over WijDeventer vindt u op de website wij.deventer.nl. Wat speelt er in uw wijk? Wie zitten er in het wijkteam? Op deze website vindt u verder informatie over taakgroepen en projecten. Ook kunt u doorklikken naar handige websites.

Bekijk hieronder het filmpje over WijDeventer (1 minuut, 31 seconden):

Naar een YouTube filmpje

Woonservicezones

De indeling van WijDeventer is tot stand gekomen door zogenoemde woonservicezones te benoemen. In elke zone zijn ontmoetingsplekken. Hier kunnen bewoners elkaar ontmoeten en kunnen zij terecht voor activiteiten. Ook zijn er in de zones voorzieningen waardoor mensen zolang mogelijk kunnen wonen in hun vertrouwde omgeving.

English Deutsch