Monumenten

Veel mensen vinden het bijzonder om in een monument te wonen. Een monument brengt wel verantwoordelijkheden met zich mee.

Zo zijn er regels voor het uiterlijk van een monumentaal pand. Wilt u iets veranderen? Dan heeft u vaak een vergunning nodig.

In sommige gevallen kunt u een tegemoetkoming krijgen in de onderhouds- en restauratiekosten van een gebouwd object. De subsidies voor rijksmonumenten worden verdeeld door het rijk en de provincie.

Website Ruimtelijk erfgoed

Meer informatie over monumenten en gebouwde objecten vindt u op de website Ruimtelijk Erfgoed. Ook leest u hier meer over de vergunningen, subsidies en leningen.

English Deutsch