Logo gemeente Deventer

Steenbrugge heeft alles in zich

Ronald le Clercq, projectontwikkelaar, is al vanaf de start van Steenbrugge in 2007 nauw betrokken bij de wijk.

“De gemeente deed toen een uitvraag bij 3 ontwikkelaars om met een visie voor de wijk te komen.” Ronald’s bedrijf (Le Clercq Planontwikkeling) mocht samen met Bemog Projektontwikkeling ook een plan indienen.

“We zijn toen gaan filosoferen dat we én iets heel bijzonders wilden bouwen én een nieuwe manier van denken over de opbouw en inrichting van zo’n nieuwe wijk wilden introduceren. In gesprekken met stedenbouwkundige Luc Bos ontstond het idee om de wijk in te delen en op te bouwen aan de hand van een verhaal. ‘Narratieve stedenbouw’ noemt hij dat. Het verhaal geeft de wijk betekenis en levert ingrediënten voor vormgeving ervan. Elke groeiperiode van Steenbrugge kent eigen kenmerken, kleuren en materialen.”  


Dorp bijna klaar 

Het plan van Steenenbrug Ontwikkeling, zoals de samenwerking later ging heten, won de ‘prijsvraag’ en de visie wordt nog altijd gevolgd. In 2014/2015, na de crisis, startte de bouw van het Dorp. Woonbedrijf ieder1, BPD, Van Wonen, Van Wijnen en Steenenbrug Ontwikkeling trokken als 1 team op. “We stemden bijvoorbeeld materialen en de planning met elkaar af.” Dit kerndorp is nu bijna klaar. Er worden nog 2 delen van het Dorp gebouwd, 1 door Steenenbrug Ontwikkeling en 1 door Van Wijnen.

Ronald: “De 27 woningen die wij bouwen zijn allemaal verkocht, de bouw start begin 2023 en de woningen zijn naar verwachting eind volgend jaar klaar als alles meezit.” Steenenbrug Ontwikkeling en de andere ontwikkelaars zijn nu al bezig met de plannen voor de andere delen van Steenbrugge. “Daar komt een mix aan woningen in allerlei categorieën, met name veel betaalbare woningen.” Hij noemt in het bijzonder het plan Havezate. Dit is een appartementengebouw dat is ontworpen door FARO Architecten. “Dit gebouw is zo ontworpen dat het als het ware is afgebrand en dat ‘in’ de ruïne nieuwbouw wordt gepleegd.”  


Toekomstbestendig 

Ronald vindt het belangrijk om woningen met toekomstwaarde te bouwen. De wijk was 1 van de 1e wijken in Nederland waar gasloos werd gebouwd. Het vormde een soort pilot. “Dat vonden we best spannend toen. Wil een koper dat wel? De twijfel bleek ongegrond, veel kopers wilden nog duurzamere opties in hun huis laten verwerken. En nu is gasloos bouwen natuurlijk de gewoonste zaak van de wereld.” 


Blij en trots 

Een inspiratiebron voor Steenbrugge vormde het dorp Poundbury vlakbij Dorchester in Engeland. Ronald: “Dit is een experiment van toen nog prins Charles. Hij was kritisch ten opzichte van de ‘moderne’ stadsplanning. Poundbury is gebouwd in traditionele stijl met veel groen en kleine straatjes. In Steenbrugge zie je deze inspiratie terug, maar dan geënt op de Nederlandse situatie en het Sallands landschap.”

Ronald is trots op wat er is gebouwd in Steenbrugge en hoe het er uiteindelijk uit komt te zien als het helemaal af is: “Ik heb een bevoorrecht vak, dat ik invloed heb op waar en hoe mensen wonen. Dat wilden we goed en op een bijzondere manier invullen. Met bijzondere stedenbouw en kloeke architectuur in een mooie omgeving. Het voldoet aan alle uitgangspunten. Ik vind het dan ook prachtig om aan Steenbrugge te werken, vooral ook omdat het in mijn eigen stad is. En nog belangrijker, de mensen die er wonen zijn blij en trots dat ze er wonen. Ik hoorde laatst dat een aantal mensen die op een kavel in Steenbrugge willen gaan bouwen, nu ook in de wijk wonen. Dat zegt ook wel iets. Steenbrugge heeft als dorp alles in zich!”