Woonservicezones

Er zijn 15 woonservicezones in Deventer. Het college van B&W en de provincie Overijssel hebben eind maart 2011 groen licht gegeven voor de ontwikkeling. Dit na een succesvolle pilotfase en in goed overleg met diverse organisaties op het terrein van wonen, welzijn en zorg.

De Jager, destijds wethouder: “We hebben in Deventer als gemeente al jarenlang een unieke samenwerking met een groot aantal maatschappelijke instellingen op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Wij hebben ons gezamenlijk tot taak gesteld om onze wijken en buurten beter in te richten voor mensen met een beperking. Alles met het idee: je moet zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in je eigen omgeving, ook als je hulp nodig hebt!”

Wat is een woonservicezone?

Een woonservicezone is een gewone wijk, buurt of dorp, met 1 of meerdere ontmoetingsplekken. Op deze ontmoetingsplekken kunnen alle buurtbewoners terecht voor activiteiten, voorzieningen en diensten. Voor wie dat nodig heeft, is zorg of sociaal contact dichtbij. Door de woonservicezones kunnen mensen zo lang mogelijk blijven wonen in hun vertrouwde omgeving.

Plan van Aanpak

Voor de 15 woonservicezones hebben kwartiermakers in beeld gebracht welke voorzieningen en diensten er al zijn. Kwartiermakers zijn vertegenwoordigers van verschillende organisaties in Deventer. Per zone hebben zij het aanwezige aanbod vergeleken met de vraag die er is. Hierdoor weet de gemeente nu welke ‘witte vlekken’ er zijn. De kwartiermakers hebben met deze kennis voor iedere zone een Plan van Aanpak opgesteld.

Provinciegeld

Naar aanleiding van de plannen van aanpak is er een advies gemaakt voor B&W. Hierin is een goede afweging gemaakt tussen het beschikbare provinciegeld en de witte vlekken in de woonservicezones. Dat is gebeurd in afstemming met de verschillende programma’s vanuit de gemeente, de provincie en de samenwerkingspartners.

B&W heeft op dinsdag 18 december 2012 ingestemd over de inzet van het beschikbare provinciegeld. Organisaties die als uitvoerder gaan optreden, kwamen in aanmerking voor een subsidie van de provincie.

Wilt u meer weten over de woonservicezones of de pilotfase? E-mail uw vraag naar Linda Lablans: l.lablans@deventer.nl.

WijDeventer

De woonservicezones worden in Deventer in de praktijk gebracht onder de naam WijDeventer. De gemeente is opgedeeld in 15 wijken en dorpen, de zogenoemde zones. Lees meer op de website wij.deventer.nl.

English Deutsch