Vrijwilligerswerk

Heeft u tijd over en u wilt zich vrijwillig voor de samenleving inzetten? In Deventer kunt u bij verschillende organisaties terecht, zoals de Vrijwilligerscentrale Deventer (VCD). Veel organisaties werken met inzet van vrijwilligers.

Maar liefst 25% van alle Nederlanders doet vrijwilligerswerk. Als vrijwilliger in een buurtcentrum, als buddy van een zwaar zieke of als klaar-over bij school. Belangrijk onbetaald werk.

Vrijwilligercentrale Deventer (VCD)

Zoekt u vrijwilligerswerk in uw buurt of wilt u advies over het werken als vrijwilliger? De VCD helpt u bij het zoeken naar vrijwilligerswerk waarin u uw talenten kunt benutten. De VCD heeft een groot aanbod van klussen voor korte of langere tijd. Ook steunt de VCD organisaties bij het werken met vrijwilligers.

Vrijwilligerswerk en uitkering

Wilt u vrijwilligerswerk gaan doen maar heeft u een uitkering? Dan moet u rekening houden met een aantal voorwaarden. Lees meer over de voorwaarden bij Vrijwilligerswerk.

Vrijwilligersverzekering

Werkt u als vrijwilliger, bijvoorbeeld in een buurtcentrum, als klaarover, of als buddy van een zieke? Vrijwilligerswerk brengt ook risico’s met zich mee. Om de risico's voor vrijwilligers te verkleinen heeft de gemeente Deventer een collectieve verzekering voor alle vrijwilligers in Deventer afgesloten.

Onderaan de pagina vindt u de Informatiefolder 2013 (pdf, 238 KB), de Polis 2013 (pdf, 75 KB) en het Schadeaangifteformulier (pdf, 258 KB).

Meer weten?

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Spring naar einde
Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Type Grootte Download
Informatiefolder 2013  pdf 238,2 KB Download
Polis 2013  pdf 74,3 KB Download
Schadeaangifteformulier  pdf 258,1 KB Download
Spring naar begin
Spring naar einde Spring naar begin