Logo gemeente Deventer

Overlast door vogels

Sommige vogels zorgen voor overlast. Lees wat de gemeente doet en wat u zelf kunt doen.

 

Ervaart u overlast door vogels zoals ganzen en roeken? 

Geef het dan aan ons door via het Meldpunt Openbare Ruimte. Op basis van de meldingen krijgen we een goed beeld van de overlast en kunnen we, waar mogelijk, de overlast aanpakken.

 

Ganzen 

De Canadese- en de grauwe gans zijn beschermde diersoorten, ook al geven zij soms overlast. Net als de steenmarter bijvoorbeeld. Dat betekent dat we ze niet zomaar mogen ‘ruimen’. Maar omdat er op sommige locaties in Deventer wel erg veel overlast wordt ervaren, hebben we een ontheffing van de provincie gekregen om gepaste maatregelen te nemen. Zo beperken we de overlast zoveel mogelijk.

Maatregelen 

  • We doen aan nestbeheer: we verwijderen eieren uit de nesten. Daarbij laten we 1 of 2 eieren per nest liggen, anders start moeder gans een nieuw nest. De eieren die we laten liggen worden bewerkt met maisolie. Daardoor komen ze niet uit.
  • Bij overlast kunnen we in de ruiperiode, vanaf juni ongeveer, de groep vogels uitdunnen. Niet allemaal vangen en doden, maar een deel wel. Meer mag niet en doen we niet. 

 

Roeken 

Roeken kunnen overlast geven. Maar het zijn beschermde vogels. Bij de bestrijding ervan zijn we aan regels gebonden. Die regels staan in de ontheffing die we van de provincie krijgen. We hebben een Roekenbeschermingsplan, daar staat in hoe wij met de vogels om kunnen gaan en wat we aan bestrijding kunnen doen. 

De gemeente krijgt klachten op meerdere locaties

We kunnen niet overal roeken bestrijden. Er is een goede onderbouwing nodig van de overlast om een ontheffing te kunnen krijgen. Bovendien moeten we de nesten ergens naartoe verplaatsen en willen we voorkomen dat daardoor het probleem verplaatst.