Logo gemeente Deventer

Overlast door vogels

Meestal worden mensen blij van vogels bij hun in de buurt. Sommige vogels kunnen echter voor overlast zorgen. Lees wat de gemeente doet en wat u zelf kunt doen.

 

Ervaart u overlast door vogels zoals ganzen en roeken? 

Geef het dan aan ons door via het Meldpunt Openbare Ruimte. Door de meldingen krijgen we een goed beeld van de overlast en kunnen we proberen de overlast aan te pakken.

 

Ganzen 

De Canadese en de grauwe gans zijn beschermde diersoorten. Dat betekent dat we ze niet zomaar mogen verjagen of doden, ook al geven ze soms overlast. Omdat er op sommige plekken in Deventer wel erg veel overlast wordt ervaren, heeft de gemeente een ontheffing van de provincie gekregen om gepaste maatregelen te nemen. Zo beperken we de overlast zoveel mogelijk.

Maatregelen 

  • We doen aan nestbeheer: we verwijderen eieren uit de nesten. Daarbij laten we 1 of 2 eieren per nest liggen, anders start moeder gans een nieuw nest. De eieren die we laten liggen worden bewerkt met maisolie. Daardoor komen ze niet uit.
  • Bij overlast kunnen we in de ruiperiode, ongeveer vanaf juni, een deel van de vogels vangen en doden. Niet allemaal, want dat mag niet en doen we niet. 

 

Roeken 

Roeken kunnen overlast geven. Omdat het beschermde vogels zijn, zijn we bij de bestrijding ervan aan regels gebonden. Die regels staan in de ontheffing die we van de provincie krijgen. In het Roekenbeschermingsplan staat hoe wij met de vogels om kunnen gaan en wat we aan bestrijding kunnen doen. 

Maatregelen

  • We kunnen de nesten van de roeken naar een andere plek verplaatsen, waar ze minder overlast veroorzaken. We proberen te voorkomen dat de roeken op de oude plek weer een nieuw nest bouwen

We kunnen niet overal roeken bestrijden. Er is een goede onderbouwing nodig van de overlast om een ontheffing te kunnen krijgen. Als we wel mogen bestrijden, moeten we soms een deel van de nesten laten hangen. Bij de bestrijding moeten we rekening houden met de broedperiode. En we mogen roeken niet vangen of doden.