Logo gemeente Deventer

Meldpunt verhuur: ik heb een klacht over mijn verhuurder

Sinds 1 juli 2023 is er de Wet goed verhuurderschap. In deze wet staan duidelijke regels waar een verhuurder zich aan moet houden. Houdt een verhuurder zich niet aan deze regels, dan kunt u dit als huurder melden bij de gemeente.  De wet geeft gemeenten namelijk meer mogelijkheden om ongewenst verhuurgedrag, zoals woondiscriminatie, intimidatie, onredelijke servicekosten en een te hoge borg tegen te gaan.

 

Wat betekent dit voor u?

Huurt u een woning via een particuliere verhuurder? En houdt deze verhuurder zich niet aan de regels? Dan kunt als huurder melding maken bij de gemeente. Dat kan via het formulier op deze pagina.

Dit meldpunt is voor huurder van particuliere verhuurders én woningcorporaties (Ieder1, Rentree of De Marken). Huurt u van een woningcorporatie? Dan kunt u beter eerst contact opnemen met de klachtencommissie van de woningcorporatie. Dat kan via de website van de woniningcorporatie. Wilt u dat niet, dan kunt u ook gebruik maken van het meldpunt van de gemeente.

 

Waarover kunt u een melding maken?

In de volgende gevallen kunt u als huurder een melding maken bij de gemeente: 

  • Als uw verhuurder geen heldere en transparante selectieprocedure heeft voor het vinden en selecteren van nieuwe huurders. Dit is om woondiscriminatie tegen te gaan.
  • Als uw verhuurder u intimideert. Dit kan zowel fysiek of schriftelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan dreigen om de huurovereenkomst te beëindigen of de elektriciteit af te sluiten. 
  • Als uw verhuurder een borg vraagt die hoger is dan 2 keer de kale huurprijs. Sinds 1 juli 2023 mag die waarborgsom maximaal 2 maanden kale huur zijn. Ook moet de borg binnen 14 dagen zijn terugbetaald wanneer u de woning verlaat. 
  • Als uw verhuurder geen schriftelijk huurcontract wilt opstellen. Sinds 1 juli 2023 zijn verhuurders verplicht alle afspraken met huurder schriftelijk vast te leggen in een huurcontract. 
  • Als uw verhuurder geen informatie geeft over de algemene rechten en plichten. Verhuurders moeten bij het sluiten van het huurcontract ook schriftelijk informatie geven over alle andere zaken die van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over in welke gevallen de 
    verhuurder de woning mag betreden (dit mag alleen in noodgevallen). 
  • Als uw verhuurder onredelijke servicekosten vraagt. Servicekosten zijn kosten die boven op de kale huur van een woning komen. Bijvoorbeeld voor schoonmaak en onderhoud. Dit moet schriftelijk zijn vastgelegd. Ook moet de verhuurder ieder jaar laten zien hoe deze 
    servicekosten zijn besteed aan de woning. Als de verhuurder minder geld uitgeeft dan u in totaal heeft betaald, moet de verhuurder de rest terugbetalen. 

Meer informatie over de regels waar verhuurders zich aan moeten houden, vindt u op de website van de Rijksoverheid

 

Meld uw klacht

 

Vaak hebben we nog een vraag over uw antwoorden. Daarmee kunnen we het probleem sneller of beter oplossen. Of we willen iets uitleggen. Dan willen we graag contact met u op kunnen nemen. Wij gebruiken uw telefoonnummer en e-mailadres alléén voor deze melding. U mag uw klacht ook anoniem melden.