BAD

Het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) is dé professionele organisatie voor vakkundige, onafhankelijke en objectieve budgetvoorlichting, hulp bij het structureel oplossen van schulden en sociale kredietverstrekking in Deventer.

Het BAD wil voorkomen dat inwoners van Deventer in financiële problemen raken. En als inwoners al schulden hebben, wil het BAD deze problemen structureel oplossen of beheersbaar maken.

Schulden lossen we samen op

Schulden vormen niet alleen een probleem voor de persoon zelf, maar hebben ook een negatief effect in de samenleving. Door financiële problemen aan te pakken, draagt het BAD direct of indirect bij aan de leefbaarheid van Deventer. Lees meer over de visie van de gemeente Deventer bij Schulden lossen we samen op.

Serviceconcept Budget Adviesbureau Deventer (BAD)

In het Serviceconcept Budget Adviesbureau Deventer (BAD) leest u waarvoor het BAD staat, hoe wij met onze klanten en onze partners in ons netwerk omgaan en hoe wij als team functioneren binnen onze organisatie. U kunt het Serviceconcept onderaan de pagina downloaden.

Financiële p€ptalk

Financiële p€ptalk is een persoonlijk adviesgesprek over uw financiële situatie. U wordt geholpen met het plannen van uw uitgaven. Meer informatie vindt u bij Financiële p€ptalk.

Kredietbank Salland en Omstreken

De Kredietbank Salland en Omstreken is er voor persoonlijke leningen aan inwoners. Lees meer bij Kredietbank Salland en Omstreken.

Werkgeversdienstverlening

Het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) biedt ondersteuning aan werkgevers die hun medewerkers willen ondersteunen om snel van hun schulden af te komen. Lees meer bij Werkgeversdienstverlening.

Sneller schulden stabiliseren en saneren (4S-aanpak)

Het BAD voert een pilot uit waarin geprobeerd wordt schuldsituaties sneller op te lossen. Schuldeisers die in deze pilot benaderd worden, kunnen met een akte van cessie (pdf, 175 KB) invullen en hun vordering overdragen. Schuldeisers kunnen een informatiefolder opvragen bij 4S-aanpak@deventer.nl.

Contact

Bekijk de openingstijden en bezoekadres op Contact Budget Adviesbureau Deventer (BAD). U kunt terecht bij het BAD voor hulp bij schulden, budgetadvies, schuldhulpverlening, WSNP en persoonlijke leningen.

Lees meer

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Serviceconcept Budget Adviesbureau maart 2014-07-10 313,8 KB
Akte van cessie 175,9 KB
Spring naar begin van Bijlage-overzicht