Logo gemeente Deventer

Afval

Circulus verzamelt en verwerkt het huishoudelijk afval in Deventer. Dat doet zij in opdracht van de gemeente Deventer. Samen met de gemeente streeft Circulus naar een afvalloze maatschappij in 2030. Afval is in de toekomst geen afval meer, maar grondstof voor nieuwe producten.

Afval in Deventer

Circulus verzamelt en verwerkt het huishoudelijk afval in Deventer. Dat doet zij in opdracht van de gemeente Deventer. Samen met de gemeenten streeft Circulus naar een afvalloze maatschappij in 2030. Afval is in de toekomst geen afval meer, maar grondstof voor nieuwe producten.

Lees meer

Afvalinzameling

Circulus leegt de containers en de ondergrondse containers in Deventer. Zij zorgen voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.

Lees meer

Afvalstoffenheffing betalen

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van het huishoudelijk afval. Hiervoor betaalt u afvalstoffenheffing. Deventer kent diftar (gedifferentieerde tarieven). Met diftar heeft u zelf invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing.

Lees meer

Afvalkalender

Circulus heeft een digitale afvalkalender. U kunt ook de Afvalvrij app gebruiken met inzameldata. Hierin staat aangegeven wanneer u een container, kratje of plastic zakken aan de weg moet zetten.

Lees meer

Meldpunt Openbare Ruimte

Ziet u losliggende stoeptegels? Een kapotte lantaarnpaal? Via een Melding Openbare Ruimte geeft u het aan de gemeente door. Zo helpt u mee Deventer schoon, heel en veilig te houden.

Lees meer

Vaststelling afvalstoffenverordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer maken bekend dat, overeenkomstig afdeling 3.4 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), van dinsdag 12 oktober 2021 tot en met maandag 22 november 2021 de ontwerp-afvalstoffenverordening en het ontwerp -uitvoeringsbesluit voor inspraak ter inzage ligt.

Lees meer