Logo gemeente Deventer

Afval

Circulus verzamelt en verwerkt het huishoudelijk afval in Deventer. Dat doet zij in opdracht van de gemeente Deventer. Samen met de gemeente streeft Circulus naar een afvalloze maatschappij in 2030. Afval is in de toekomst geen afval meer, maar grondstof voor nieuwe producten.

Afvalinzameling

Circulus leegt de containers en de ondergrondse containers in Deventer. Zij zorgen voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.

Lees meer

Afvalkalender

Circulus heeft een digitale afvalkalender. U kunt ook de Afvalvrij app gebruiken met inzameldata. Hierin staat aangegeven wanneer u een container, kratje of plastic zakken aan de weg moet zetten.

Lees meer

Afval in Deventer

Circulus verzamelt en verwerkt het huishoudelijk afval in Deventer. Dat doet zij in opdracht van de gemeente Deventer. Samen met de gemeenten streeft Circulus naar een afvalloze maatschappij in 2030. Afval is in de toekomst geen afval meer, maar grondstof voor nieuwe producten.

Lees meer

Afvalstoffenheffing betalen

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van het huishoudelijk afval. Hiervoor betaalt u afvalstoffenheffing. Deventer kent diftar (gedifferentieerde tarieven). Met diftar heeft u zelf invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing.

Lees meer

Meldpunt Openbare Ruimte

Ziet u losliggende stoeptegels? Een kapotte lantaarnpaal? Via een Melding Openbare Ruimte geeft u het aan de gemeente door. Zo helpt u mee Deventer schoon, heel en veilig te houden.

Lees meer