Logo gemeente Deventer

Afvalinzameling

Circulus leegt de containers en de ondergrondse containers in Deventer. Zij zorgen voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval zoals:

  • groente- fruit- en tuinafval (gft);
  • PMD (plastic en metalen verpakkingen, drankpakken);
  • glas;
  • klein metaal;
  • papier;
  • restafval.

De inzameling gebeurt door Circulus op vaste inzameldata. Op de website van Circulus vindt u alle informatie over hoe u afval scheidt, wanneer u het afval mag aanbieden en wat u zelf weg kunt brengen naar het Recycleplein met de milieupas.

Afvalkalender

Vul uw postcode en huisnummer in en bekijk wanneer u een container of plastic zakken aan de weg moet zetten. U kunt ook de Afvalvrij app downloaden.

Zet uw afval of container voor 7.30 uur op de inzameldag aan de weg. Na het legen haalt u zo snel mogelijk, dezelfde dag de inzamelmiddelen weer op.

Niet opgehaald?

Heeft u een plastic zak aan de weg gezet en is deze niet meegenomen? Dan neemt u de zak weer mee naar binnen. Laat u de plastic zak aan de weg staan, dan loopt u het risico dat u een boete krijgt.

Milieupas

Alle huishoudens in de gemeente Deventer ontvangen een milieupas. Deze milieupas hoort bij het huis waarin u woont en is dus niet persoonlijk.

Jaarlijks kunt u met de milieupas 300 kilogram grofvuil gratis wegbrengen naar het Recycleplein. Meer informatie over de milieupas vindt u op de website van Circulus.

Het afval wordt alleen opgehaald als u het op de juiste wijze aanbiedt. In alle andere gevallen laten de ophalers het afval staan.

Onder juiste wijze wordt verstaan:

  1. Het afval is gescheiden naar soort.
  2. Het afval in de grijze container is bij voorkeur verpakt in vuilniszakken.
  3. De afvalcontainer is niet overbeladen.

Om de kosten van de afvalinzameling en -verwerking te dekken, betaalt u aan de gemeente een afvalstoffenheffing.

Op de pagina Afvalstoffenheffing betalen vindt u meer informatie over het effect van diftar en het scheiden van afval op uw aanslag.

Recycleplein Westfalenstraat

Wist u dat u bij het Recycleplein aan de Westfalenstraat 5 gratis een aantal afvalstromen kwijt kunt? Er wordt daar niets van uw milieupas afgeschreven. Het gaat onder andere om luiers, hard plastic, metaal, asbest (maximaal 10 kilogram), piepschuim, kunststof en textiel. Kijk voor een compleet overzicht op de website van Circulus.

Verhuispas

Met de verhuispas kunt u gratis 100 kilogram grofvuil wegbrengen. Haal de verhuispas op bij de portier van het Recycleplein aan de Westfalenstraat 5. Doe dit voordat u de weegbrug oprijdt. Hierbij laat u het huurcontract, koopcontract of een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) zien. Daarnaast neemt u uw legitimatie mee. De verhuispas kunt u alleen afhalen in het jaar waarin het huur- of koopcontract is getekend en niet eerder dan 3 maanden voor uw verhuizing.

Gebruik afvalcontainers na verhuizing

Na uw verhuizing kunt u uw nieuwe afvalcontainers niet direct laten legen. De gemeente moet uw verhuizing eerst melden aan Circulus. Maximaal 10 dagen na uw verhuisdatum kunt u uw containers op de eerstvolgende ophaaldag laten legen.

Afvalcontainers bij overlijden laatste bewoner

Staat er na het overlijden niemand meer ingeschreven op het woonadres? De afvalcontainers en de milieupas kunt u gebruiken tot 30 dagen na het overlijden van de laatste bewoner. Op vertoon van de rouwkaart of de akte van overlijden en uw legitimatiebewijs, kunt u een verhuispas aanvragen. Hiermee kunt u gratis 100 kilogram grofvuil wegbrengen.

Afvalinzameling scholen

Ook basisscholen in Deventer kunnen hun kunststof verpakkingsmateriaal, groente-, fruit- en tuinafval, glas, papier, blik en drankenkartons gescheiden aanleveren aan Circulus. Op de website van Circulus leest u hoe een school CleanWise kan worden. 

Verwijderd onkruid laten ophalen

Heeft u samen met buurtbewoners onkruid verwijderd van straten, pleinen of speelplekken? U kunt Circulus vragen het afval op te halen. Doe het onkruid in normale vuilniszakken en meld een koeriertje aan bij De Schoon Familie

Meer weten over onkruidbeheersing door Circulus? En hoe u daar eventueel bij kunt helpen? Kijk dan op de website van Circulus

Meer informatie

Heeft u een vraag over afvalinzameling, containers of afval zelf wegbrengen? Lees meer op de website van Circulus. Telefonisch contact opnemen kan ook, telefoonnummer 0900 - 9552 (u betaalt de gebruikelijke abonnementskosten).

Voor vragen over afvalinzameling kunt u contact opnemen met Circulus.