Logo gemeente Deventer

Afvalinzameling

Circulus-Berkel leegt de groene en grijze containers en de ondergrondse containers. Zij zorgen voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. zoals:

  • groente- fruit- en tuinafval (gft)
  • PMD (plastic en metalen verpakkingen, drankpakken)
  • glas
  • klein metaal
  • papier
  • restafval

De inzameling gebeurt door Circulus-Berkel op vaste inzameldata. Op de website van Circulus-Berkel vindt u alle informatie over hoe u afval scheidt, wanneer u het afval mag aanbieden en wat u zelf weg kunt brengen naar het Recycleplein met de afvalpas.

Afvalkalender

Vul uw postcode en huisnummer in en bekijk wanneer u een container, kratje of plastic zakken aan de weg moet zetten. U kunt ook de Afvalvrij app downloaden.

Zet uw afval of container voor 7.30 uur op de inzameldag aan de weg. Na het legen haalt u zo snel mogelijk, dezelfde dag de inzamelmiddelen weer op.

Niet opgehaald?

Heeft u een plastic zak aan de weg gezet en is deze niet meegenomen? Dan neemt u de zak weer mee naar binnen. Laat u de plastic zak aan de weg staan, dan loopt u het risico dat u een boete krijgt.

Het afval wordt alleen opgehaald als u het op de juiste wijze aanbiedt. In alle andere gevallen laten de ophalers het afval staan.

Onder juiste wijze wordt verstaan:

  1. Het afval is gescheiden naar soort.
  2. Het afval in de grijze container is bij voorkeur verpakt in vuilniszakken.
  3. De afvalcontainer is niet overbeladen.

Om de kosten van de afvalinzameling en -verwerking te dekken, betaalt u aan de gemeente een afvalstoffenheffing.

Op de pagina Afvalstoffenheffing vindt u meer informatie over het effect van diftar en het scheiden van afval op uw aanslag.

Afvalkalender

In de digitale afvalkalender van Circulus vult u uw postcode en huisnummer in. Daarna verschijnt de afvalkalender met de inzameldata die gelden voor uw adres. De kalender wordt weergegeven in een maandoverzicht en een overzicht van eerstvolgende inzameldata. Daarnaast kunt u een jaaroverzicht maken, downloaden, opslaan op uw computer en uitprinten. U kunt ook de Afvalvrij app downloaden.

Milieupas

Alle huishoudens in de gemeente Deventer ontvangen een milieupas. Deze milieupas hoort bij het huis waarin u woont en is dus niet persoonlijk.

Met ingang van 2020 zijn alle kilo’s 3 jaar geldig. Niet-gebruikte kilo’s van 2020 blijven staan en kunnen in 2021 en 2022 nog gebruikt kunnen worden. Ieder jaar in januari wordt het saldo verhoogd met 100 kilo.

Met deze pas kunt u met uw geldige saldo vrij storten bij de milieustraat aan de Westfalenstraat 18-20. Meer informatie over de milieupas vindt u op de website van Circulus-Berkel.

Milieustraat Duurstedeweg

Wist u dat u bij de milieustraat aan de Duurstedeweg gratis een aantal afvalstromen kwijt kunt? Er wordt daar niets van uw milieupas afgeschreven. Het gaat onder andere om luiers, hard plastic, metaal, asbest (max.10 kg), piepschuim, kunststof en textiel. Kijk voor een compleet overzicht op de website van Circulus-Berkel.

Verhuispas

Met de verhuispas kunt u gratis 100 kilogram grofvuil wegbrengen. Haal de verhuispas op bij de portier van het Recycleplein aan de Westfalenstraat. Doe dit voordat u de weegbrug oprijdt. Hierbij laat u het huurcontract, koopcontract of een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) zien. Daarnaast neemt u uw legitimatie mee. De verhuispas kunt u alleen afhalen in het jaar waarin het huur- of koopcontract is getekend en niet eerder dan 3 maanden voor uw verhuizing.

Afvalcontainers bij overlijden laatste bewoner

Staat er na het overlijden niemand meer ingeschreven op het woonadres? De afvalcontainers en de milieupas kunt u gebruiken tot 30 dagen na het overlijden van de laatste bewoner. Op vertoon van de rouwkaart of de akte van overlijden en uw legitimatiebewijs, kunt u een verhuispas aanvragen. Hiermee kunt u gratis 100 kilogram grofvuil wegbrengen.

Afvalinzameling scholen

Ook basisscholen in Deventer kunnen hun kunststof verpakkingsmateriaal, groente-, fruit- en tuinafval, glas, papier, blik en drankenkartons gescheiden aanleveren aan Circulus. Op de website van Circulus-Berkel leest u hoe een school CleanWise kan worden. Ook vindt u hieronder een toolkit van documenten die handig zijn bij de invoering van afvalscheiding.

Verwijderd onkruid laten ophalen

Heeft u samen met buurtbewoners onkruid verwijderd van straten, pleinen of speelplekken? U kunt Cambio vragen het afval op te halen. Doe het onkruid in normale vuilniszakken en meldt uzelf aan via de website Deventer Schoon Familie. Naast onkruid kunt u ook verzamelde bladresten, zwerfafval en vuurwerkresten laten ophalen.

Meer informatie

Heeft u een vraag over afvalinzameling, containers of afval zelf wegbrengen? Lees meer op de website van Circulus-Berkel. Telefonisch contact opnemen kan ook, tel. 0900-9552 (u betaalt de gebruikelijke abonnementskosten).

Voor vragen over afvalinzameling kunt u contact opnemen met Circulus-Berkel.