Logo gemeente Deventer

Regels Alcoholwet en APV voor verenigingen

Verenigingen moeten zich houden aan de wettelijke regels voor het schenken van alcoholhoudende drank die gelden voor paracommerciƫle rechtspersonen zoals sport- en buurtverenigingen of kerken die een kantine of het clubhuis in eigen beheer hebben.

Vergunningplicht

Voor de exploitatie van een kantine of clubhuis (horecabedrijf) is een exploitatievergunning verplicht. Dit is geregeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Deventer (APV).

Een alcoholwetvergunning is op grond van artikel 3 van de Alcoholwet nodig als er in de kantine of het clubhuis ook alcohol wordt verstrekt.


Openingstijden

Een kantine of clubhuis  mag geopend zijn van 07.00 tot 01.00 uur (artikel 2:29 APV). Het schenken van alcohol is alleen toegestaan vanaf 1 uur voor de aanvang en tot uiterlijk 1 uur na afloop van een activiteit. Het gaat hierbij om een activiteit die wordt uitgeoefend in verband met de statutaire doelen van de rechtspersoon (artikel 2:34b APV).


Alcoholverstrekking aan jongeren

De Alcoholwet verbiedt het verstrekken van alcohol aan minderjarigen. Jongeren onder de 18 zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben, zowel op straat als op andere openbare plekken zoals een café, sportkantine of winkelcentrum.

De barmedewerker draagt de verantwoordelijkheid voor het zorgvuldig verstrekken van alcohol aan bezoekers van de kantine. Dit staat in artikel 20, eerste lid, van de Alcoholwet en houdt in dat:

  • de barmedewerker geen alcohol verstrekt aan een minderjarige
  • de barmedewerker bij de verstrekking de leeftijd vaststelt (18 jaar en ouder) bijvoorbeeld door een verzoek om legitimatie
  • de barmedewerker in het geval van verkoop van de alcohol aan een meerderjarige beoordeelt of de alcohol vervolgens ook niet kennelijk bestemd is voor een minderjarige


Mogelijkheden leeftijdscontrole

U kunt op verschillende manieren controleren dat de personen aan wie u alcohol verstrekt ouder zijn dan 18 jaar. Bijvoorbeeld door:

  • Vrijwillig: het gebruik van kleurenpolsbandjes invoeren, dit geeft duidelijkheid.
  • Verplicht: het plaatsen van stickers bij de ingang en bij de bar. Deze zijn op te vragen bij NOC*NSF via www.leeftijdsticker.nl of via www.nocnsf.nl.


Schenktijden

Een paracommerciële rechtspersoon mag alcohol verstrekken vanaf 1 uur voor de aanvang en tot uiterlijk 1 uur na afloop van een activiteit die wordt uitgeoefend in verband met de statutaire doelen van de rechtspersoon. Dit staat in artikel 2:34b van de APV.


Geen bijeenkomsten van persoonlijke aard

Een paracommerciële rechtspersoon mag geen alcohol verstrekken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten voor personen die niet rechtstreeks bij de activiteiten van de vereniging betrokken zijn. Tijdens een feestavond voor alleen uw leden mag alcohol worden geschonken. Paracommerciële rechtspersonen mogen geen bijeenkomsten zoals bruiloften en verjaardagsfeesten organiseren. Dit is staat in artikel 2:34b van de APV. Ook activiteiten die in strijd met het bestemmingsplan zijn mogen niet georganiseerd worden.

Geen sterke drank

De overheid wil tegengaan dat jongeren in aanraking komen met sterke drank. Daarom is het verstrekken van sterke drank op grond van de Alcoholwet verboden in onderwijs-, sport- en jeugdinstellingen.


Aanwezigheidsplicht

Als er alcohol wordt geschonken, dan moet er altijd aanwezig zijn: 

  • een leidinggevende die op de vergunningen staat vermeld, of
  • een barvrijwilliger die de IVA (instructie verantwoord alcohol schenken) heeft gevolgd en die in de lijst van barvrijwilligers staat vermeld


Bestuursreglement

Iedere paracommerciële rechtspersoon moet op grond van de DHW beschikken over een bestuursreglement. Het NOC*NSF heeft een model-bestuursreglement ontwikkeld. U kunt dit downloaden vanaf de pagina Alcohol en sport op de website www.nocnsf.nl.


Geluid- en lichthinder

Uiteraard moeten ook paracommerciële rechtspersonen geluid- of lichthinder voor omwonenden voorkomen. Er kan ontheffing worden gevraagd voor het incidenteel veroorzaken van meer geluid of licht dan normaal is toegestaan.


Overtredingen

Als een toezichthouder van de gemeente een overtreding vaststelt, dan krijgt de paracommerciële rechtspersoon de 1e keer een waarschuwing. Bij meerdere overtredingen kan de gemeente een last onder dwangsom opleggen. Bij ernstige overtredingen kan er ook direct handhavend worden opgetreden.