Logo gemeente Deventer

Portefeuilleverdeling 2022-2026

De portefeuilleverdeling van de wethouders en de burgemeester.

 

Wethouder Marcel Elferink

 • Financiën
 • Leefomgeving
 • Mobiliteit
 • Plattelandsbeleid
 • Regionale samenwerking

Marcel Elferink is 1e locoburgemeester en wijkwethouder voor Colmschate-Zuid en Voorstad. Projecten: Right to Challenge.

 

Wethouder Rob de Geest

 • Werk en Inkomen
 • Wonen en Herstructurering
 • Vastgoed en Grondposities
 • Gezondheid en Sport
 • Buurtvoorzieningen
 • Asiel en Inburgering
 • Mantelzorg en Vrijwilligers
 • Inclusie

Rob de Geest is 2e locoburgemeester en wijkwethouder voor de Rivierenwijk en Keizerslanden. Projecten: Stadshof, Wonen boven Winkels, Wonen en voorzieningen, Gebiedsontwikkeling Keizerslanden en Lettele, Deventer 2040, Salland United.

 

Wethouder Jaimi van Essen

 • Energie, Duurzaamheid en Milieu
 • Economie, Haven en Bedrijventerreinen
 • Binnenstad
 • Internationaal beleid
 • Recreatie en Toerisme
 • Deventer Marketing

Jaimi van Essen is 3e locoburgemeester en wijkwethouder voor de binnenstad en De Hoven. Projecten: A1 Bedrijvenpark, Poort van Deventer,  Toekomstbestendige Bedrijventerreinen (TBBT)

 

Wethouder Ilse Duursma

 • Jeugd en Onderwijs
 • Cultuur en Evenementen
 • Erfgoed en Monumentenzorg
 • Personeel en Organisatie
 • Beschermd Wonen

Ilse Duursma is 4e locoburgemeester en wijkwethouder voor Borgele-Platvoet en Zandweerd. Projecten: Burgerweeshuis.

 

Wethouder Lars Wijnhoud

 • Ruimtelijke Ontwikkeling en Omgevingswet
 • Gebiedsontwikkeling
 • Participatie
 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • WijDeventer
 • Wijk- en Dorpsgericht Werken

Lars Wijnhoud is 5e locoburgemeester en wijkwethouder voor Colmschate-Noord en de Vijfhoek. Projecten: gebiedsontwikkeling Centrumschil en Bathmen, de Kien. 

 

Burgemeester Ron König

 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Toezicht en handhaving
 • Burger en Bestuur
 • Publieke Dienstverlening
 • Bedrijfsvoering/ DOWR, Digitalisering/ ICT
 • Hanze 
 • Omgevingsdienst

Ron König is wijkwethouder dorpen en buitengebied. Projecten: Deventer 2040.