Betaling bijstandsuitkering

De datum waarop u de bijstandsuitkering ontvangt, is veranderd. Maakt u gebruik van een automatische betaling? Dan is het misschien nodig dat u de datum daarvan aanpast.

Ontvangt u 2-wekelijks uw bijstandsuitkering?

U ontvangt de uitkering elke 15e van de maand en op de laatste werkdag van de maand (zie ook het overzicht betaaldata 2-wekelijkse uitkering (pdf, 135 KB)).

Ontvangt u uw bijstandsuitkering 1 keer per maand?

Wanneer ontvangt u de maandelijkse uitkering in 2017? Bekijk het overzicht met de betaaldata 2017 (pdf, 135 KB)

Als u inkomsten uit werk heeft

Uw inkomsten uit werk geeft u door met het Inkomstenformulier. Daarna ontvangt u de uitkering. U kunt uw Inkomsten en wijzigingsformulier met loonstrook inleveren:

  • op het spreekuur van de uitkeringsadministratie, op werkdagen tussen 14.00 en 15.00 uur
  • of door te mailen naar: postinkomensondersteuning@deventer.nl. Vermeld dan als onderwerp: uw naam en BSN-nummer.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de administratie of uw inkomensconsulent via telefoonnummer 14 0570.

Hulp bij wijzigen automatische incasso

Voor hulp bij het wijzigen van de incassodatum kunt u terecht bij de Sociaal Raadslieden van de Kern. U kunt bellen voor een afspraak via telefoonnummer (0570) 547300.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Overzicht betaaldata uitkering 2016-2017 135,2 KB
Spring naar begin van Bijlage-overzicht
English Deutsch