Logo gemeente Deventer

Bedrijveninvesteringszones Binnenstad (BIZ) 2023-2027

De Vereniging Deventer Binnenstad Ondernemers (VDBO) en de Stichting Deventer Binnenstad Vastgoedeigenaren (SDBV) hebben de gemeente verzocht om ook voor de periode 2023 t/m 2027 bedrijveninvesteringszones in te stellen in de binnenstad: 1 voor ondernemers en 1 voor vastgoedeigenaren.

 

Verordeningen en draagvlakmetingen

Op 12 oktober 2022 heeft de gemeenteraad de Verordening BIZ ondernemers binnenstad Deventer 2023- 2027 en de Verordening BIZ vastgoed binnenstad Deventer 2023-2027 vastgesteld.

 

Draagvlakmetingen uitgevoerd

In de periode van 21 oktober 2022 tot en met 11 november 2022 zijn er draagvlakmetingen over de inwerkingtreding van de verordeningen uitgevoerd. Uit deze draagvlakmetingen is gebleken dat er voor de inwerkingtreding van beide verordeningen voldoende steun is onder de bijdrageplichtigen conform de eisen uit de Wet op de bedrijven-investeringszones. Voor beide verordeningen is aan alle 3 draagvlakeisen uit de wet voldaan.

De verordeningen zijn in werking getreden met ingang van de dag nadat het college heeft bekendgemaakt dat van voldoende steun als bedoeld in artikel 4 van de Wet is gebleken. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 

Flyer 

Bekijk de flyer (pdf, 2 MB) met onder andere de antwoorden op de meest gestelde BIZ-vragen.  

Raadsstukken

Alle raadsstukken over de bedrijveninvesteringszones vindt u op www.raadsinformatie.nl onder punt 2. Bij de stukken zitten onder andere de BIZ-verordeningen. Ook vindt u hier de businessplannen voor vastgoedeigenaren en ondernemers, zodat u weet waar de BIZ-gelden aan besteed worden. 

Belastingaanslag/ BIZ-bijdrage

Informatie over de belastingaanslag/BIZ-bijdrage vindt u op de pagina BIZ-bijdragen. Voor meer informatie kunt u bellen met de Regionale Belastingsamenwerking op 0570 - 63 34 43.

 

Meer informatie