Logo gemeente Deventer

Bodembeleid

11 Overijsselse gemeenten, waaronder Deventer, hebben in regionaal verband een Nota Bodembeheer opgesteld. Dit gebeurde in samenwerking met de waterschappen Velt en Vecht en Drents Overijsselse Delta. Meldingen over het toepassen of tijdelijk opslaan van grond, baggerspecie of bouwstoffen worden nu via dezelfde werkwijze beoordeeld.

Meer informatie vindt u op de pagina grondverzet.

 

Nota Bodembeheer

De 11 gemeenten zijn: Dalfsen, Steenwijkerland, Staphorst, Kampen, Zwartewaterland, Zwolle, Olst-Wijhe, Deventer, Raalte, Ommen en Hardenberg. In de Nota Bodembeheer hebben de deelnemers afspraken gemaakt over:

 • het beheergebied (landbodem en uiterwaardengrond langs de Vecht)
 • bodemvreemd materiaal
 • asbesthoudende grond
 • toetsing PCB’s
 • kobalt
 • molybdeen
 • arseen

Dit heeft geleid tot de spelregels voor het grondverzet binnen het beheergebied van de genoemde gemeenten en waterschappen, waardoor meldingen van grondstromen binnen de regio op dezelfde werkwijze worden beoordeeld.

 

De algemene werkwijze voor grondverzet

 1. Maak een inschatting van de bodemkwaliteit van de locatie van herkomst en toepassing. Als de locatie verdacht is, kan geen gebruik worden gemaakt van de Nota Bodembeheer.
 2. Op de ontgravingskaart zoekt u de herkomst-locatie waar de grond vrijkomt.
 3. Op de toepassingskaart zoekt u de locatie op waar de grond wordt toegepast.
 4. Kijk in de grondstromenmatrix of het grondverzet mogelijk is.
 5. Is er sprake van meer dan 50m3? Vul dan het meldingsformulier in op www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.