Logo gemeente Deventer

Bodycams in Deventer

Soms krijgen handhavers (boa’s) te maken met onveilige situaties. Denk hierbij aan schelden, bedreiging of zelfs fysiek geweld. Het gevoel van veiligheid vinden wij erg belangrijk. Daarom loopt er een proef waarbij onze boa’s uitgerust worden met een bodycam.

 

Wat is een bodycam en waarom worden ze gebruikt?

Een bodycam is een kleine camera die op de kleding van een handhaver gedragen wordt. Een boa kan de bodycam aanzetten om een gebeurtenis te filmen. Bijvoorbeeld als hij/zij zich bedreigd voelt of als een situatie onveilig wordt voor omstanders. De beelden kunnen worden gebruikt bij een eventuele aangifte.

Deze pagina geeft antwoord op veelgestelde vragen over het gebruik van de bodycam.

Mogen boa’s opnames van mij maken?

Ja. De boa’s mogen opnames van u maken als hij/zij vindt dat er een onveilige of bedreigende situatie ontstaat. Er is hierbij geen toestemming nodig van de personen die in beeld komen.

 

Staan de bodycams altijd aan?

De bodycams die gedragen worden staan altijd aan in de ‘stand-by’ mode. Dit houdt in dat de beelden niet opgeslagen worden. Pas als de boa de opnameknop indruk, worden de beelden vanaf dat moment opgeslagen. Ook de minuut voor het indrukken wordt opgeslagen. 

 

Wat gebeurt er met de beelden?

Als er beelden zijn opgenomen door een boa worden deze aan het einde van de dienst automatisch geüpload naar de beveiligde omgeving. Slechts een beperkt aantal personen heeft toegang tot deze beelden. De beelden worden normaal gesproken na 72 uur verwijderd, tenzij er juridisch redenen zijn om deze langer te bewaren. Als een boa slachtoffer is geweest van agressie of geweld kunnen de beelden gebruikt worden voor een aangifte bij de politie. Daarnaast kan ook de politie zelf de beelden opvragen bij de gemeente.

 

Mag ik beelden inzien die van mij zijn gemaakt?

Het kan voorkomen dat er beelden van u worden gemaakt op straat. Als er beelden van u zijn gemaakt heeft u het recht om deze in te zien. Binnen 72 uur na de gemaakte opname kunt u aan ons laten weten dat u uw beelden wilt inzien. U kunt alleen beelden inzien die van uzelf zijn gemaakt. Eventuele andere personen op de beelden worden onherkenbaar gemaakt. De gemeente gaat veilig om met de gemaakte beelden en houdt zich hierbij streng aan de privacyregels (AVG).

 

Meer informatie

Meer informatie over het inzien van uw eigen beelden vindt u op de pagina Opvragen beelden bodycam.

 

Stap voor stap van inburgeraar naar Deventenaar