Logo gemeente Deventer

Bolkesteinfonds

Dat regenvercken

Het Bolkesteinfonds steunt het aanbrengen van verfraaiingen in de gemeente Deventer, zoals gevelstenen, uithangborden, snijramen en kleine beeldjes.

Het Bolkesteinfonds heeft al veel projecten in Deventer helemaal of voor een deel gefinancierd dan wel gerealiseerd, waaronder:

 • diverse gevelstenen in de Assenstraat en de Polstraat
 • gevelsteen het Melkmeisje in de Melksterstraat
 • gevelsteen Cusanus in de Bursestraat
 • de pomp op de Brink
 • de gevelsteen aan het Deken Doyshuis
 • uithangbord De Drie Haringen
 • enkele struikelstenen in de Nieuwstraat
 • een aantal vloertegels in de Broederenkerk
 • de plaquette van Gisbert Cuper in het stadhuis

Bij kleine projecten is het Bolkesteinfonds vaak de enige financier. Bij grote projecten draagt het fonds naar vermogen bij. Het Bolkesteinfonds is voor haar inkomsten geheel afhankelijk van schenkingen en erfenissen.


Wilt u het Bolkesteinfonds steunen?

U kunt het Bolkesteinfonds steunen met een schenking of erfenis. Het fonds valt onder de ANBI-regeling voor goede doelen. Uw giften zijn daardoor grotendeels aftrekbaar van de belasting. Een notaris kan u hier meer over vertellen.

Uw gift kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL 32 RABO 0384 5122 32, ten name van de penningmeester van de Stichting Mr. N. Bolkesteinfonds, Deventer. Fiscaal nummer: 8160.37.413


Geschiedenis en toekomst

De Stichting Mr. N. Bolkesteinfonds is opgericht door Nicolaas Bolkestein, burgemeester van Deventer van 1957 tot 1975. Bij zijn afscheid wilde hij geen geschenk, maar een startkapitaal voor het fonds. Het geld hiervoor is ingezameld onder de inwoners. In 1981 trad het fonds in werking.

In de toekomst wil het fonds vaker grote projecten gaan financieren en meer initiatief kunnen nemen. Het Bolkesteinfonds wil, in samenwerking met onder meer de Commissie Kunst in de Openbare Ruimte van de gemeente, het stadsbeeld mooier maken. Hiervoor zijn sponsors nodig. Fondsenwerving staat dus hoog op de agenda van het fond en giften zijn meer dan welkom.


Bestuur Stichting Mr. N. Bolkesteinfonds

De Stichting Mr. N. Bolkesteinfonds heeft een bestuur. Dit bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter: De heer J.J. de Kroes;
 • Secretaris: De heer F.M. van Unen;
 • Penningmeester: De heer J. Kroon;
 • Lid: De heer C.M. Hogenstijn;
 • Lid: Mevrouw B.C.E. Bolkestein;
 • Lid: Mevrouw D. Boerboom.


Meer informatie

Wilt u contact met het secretariaat van de stichting? Hieronder vindt u de contactgegevens:

De heer F.M. van Unen
Severdinkstraat 8
7416 SJ  Deventer
Telefoonnummer: 06 – 44 78 74 97
E-mailadres: bolkesteinfonds@gmail.com

De stichting Mr. N. Bolkesteinfonds heeft een Beleidsplan Bolkesteinfonds voor 2022-2025 (pdf). Bekijk ook het jaarverslag 2023 (pdf).

Dat regenvercken