Logo gemeente Deventer

Burgerberaad

De gemeenteraad van Deventer wil een burgerberaad opzetten. Op deze pagina leest u hier meer over. 

In een burgerberaad bedenken inwoners oplossingen voor een ingewikkeld vraagstuk. In Deventer wonen veel verschillende mensen met verschillende ervaringen, ideeën en meningen. Door deze te combineren, komen we tot betere oplossingen. De raad wil inwoners mee laten denken.  

Op dit moment werkt de gemeenteraad aan de opzet van een burgerberaad. De raad laat zich hierin begeleiden door bureau ANNE

Onderwerp

Voor het burgerberaad is het onderwerp Klimaat gekozen. De gemeenteraad vraagt inwoners om een antwoord op deze vragen: 

  • Hoe zorgen we dat Deventer klimaatneutraal wordt?
  • Welke maatregelen moeten we nemen en welke uitgangspunten horen daarbij om de lusten en lasten eerlijk te verdelen?  

Contact

Heeft u vragen over dit proces of wilt u de raadsleden een suggestie meegeven over de opzet van een burgerberaad, dan kunt u mailen naar burgerberaad@deventer.nl.