Logo gemeente Deventer

Burgerberaad

De gemeenteraad van Deventer wil een burgerberaad opzetten. Op deze pagina leest u hier meer over. 

In een burgerberaad bedenken inwoners oplossingen voor een ingewikkeld vraagstuk. In Deventer wonen veel verschillende mensen met verschillende ervaringen, ideeën en meningen. Door deze te combineren, komen we tot betere oplossingen. De raad wil inwoners mee laten denken.  

Op dit moment werkt de gemeenteraad aan de opzet van een burgerberaad. De raad laat zich hierin begeleiden door bureau ANNE

In de komende weken denkt de gemeenteraad na over het onderwerp: wat wordt de vraag die we aan bewoners willen voorleggen? Ook spreken de raadsleden over de uitgangspunten voor het burgerberaad: wie komen er in het burgerberaad? Wat doen ze met de uitkomsten ervan?


Belangrijke datums (Dit kan nog veranderen)

  • Op woensdag 10 mei 2023 denken de raadsleden vanaf 19.15 uur na over wat het onderwerp voor een burgerberaad zou kunnen zijn.  
  • Op woensdag 17 mei 2023 denken de raadsleden vanaf 20.00 uur na over de uitgangspunten van het burgerberaad.
  • Op woensdag 28 juni 2023 kunt u aan de raadsleden laten horen wat u denkt over het onderwerp en de uitgangspunten voor een burgerberaad. Dit noemen we inspreken. Als u zich aanmeldt via griffie@deventer.nl, krijgt u 5 minuten spreektijd.
  • Woensdag 5 juli 2023 geven de raadsleden hun mening over het onderwerp en de uitgangspunten.
  • De gemeenteraad neemt op woensdag 19 juli 2023 een besluit over het onderwerp en de uitgangspunten voor een burgerberaad. 

Daarna kan het burgerberaad van start gaan!


Volgen

Alle bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn openbaar. U bent welkom op het stadhuis om de bijeenkomsten bij te wonen. Ook kunt u de raadsvergaderingen op 5 en 19 juli vanuit huis live volgen of nakijken. De volledige agenda van de raad, bijbehorende stukken en de livestream vindt u in het RaadsInformatieSysteem


Contact

Heeft u vragen over dit proces of wilt u de raadsleden een suggestie meegeven over de opzet van een burgerberaad, dan kunt u mailen naar burgerberaad@deventer.nl.