Logo gemeente Deventer

Burgerberaad: de Klimaatraad

30 adviezen voor een klimaatneutraal Deventer 

Dat is de opbrengst van het eerste burgerberaad in de gemeente Deventer, de Klimaatraad.

Zo'n 100 deelnemers gingen in 5 bijeenkomsten aan de slag met de vraag: hoe moet Deventer klimaatneutraal worden en hoe verdelen we de lusten en de lasten eerlijk?    

Klimaatraad afgerond  

Zaterdag 29 juni was de laatste dag van de Klimaatraad. Aan het einde van de dag werden de adviezen overhandigd aan burgemeester Ron König, als voorzitter van de gemeenteraad. Hij bedankte alle deelnemers voor hun harde werken. “De titel van de adviezen ‘Komoptan’ is prachtig. De kernwaarden die centraal staan in jullie adviezen: eerlijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit passen echt bij hoe ik Deventer heb leren kennen”.  

Lees alle adviezen op klimaatraad.deventer.nl.