Logo gemeente Deventer

Coffeeshops

De gemeente heeft beleid vastgesteld voor de aanvraag- en selectieprocedure van coffeeshops.

In deze beleidsregel staat hoe de burgemeester omgaat met aanvragen van een exploitatievergunning en een gedoogverklaring voor een coffeeshop. De procedure is van toepassing als de exploitant van een coffeeshop de exploitatie beëindigt of moet beëindigen op grond van een besluit van de burgemeester op basis van toepasselijke wet- en regelgeving en er daardoor ruimte ontstaat voor een nieuwe exploitatievergunning en gedoogverklaring voor een coffeeshop. In de beleidsregel staat informatie over de procedure van vergunningverlening, het uitnodigingsbeleid en de verdelingscriteria.


Aanvraag wordt gepubliceerd

Wordt een aanvraag ingediend, dan zijn wij verplicht deze te publiceren. Dit is geregeld in artikel 12 van de Bekendmakingswet. Bij de publicatie vermelden wij geen privacygevoelige gegevens. Als wij een aanvraag publiceren, betekent dat nog niet dat de aanvraag ook wordt toegekend.


Loting

Nieuw is het systeem van loting door een notaris. Als er ruimte is voor een nieuwe vergunning en gedoogverklaring, dan kunnen belangstellenden een lotingformulier invullen. De kandidaat die na loting op de 1e plaats staat, wordt verzocht een aanvraag in te dienen door inzending van het ingevulde aanvraagformulier exploitatievergunning openbare inrichting met bijbehorende bescheiden. Momenteel is er geen ruimte voor het aanvragen van een vergunning en gedoogverklaring.

Bij elke aanvraag om een vergunning/gedoogverklaring wordt conform de Beleidsregel Wet Bibob Deventer een Bibob toets toegepast.

De volgende informatie is verder van belang (zie de links en de bijlagen):