Logo gemeente Deventer

De Marke

Ontwerp van de sporthal

Het schoolgebouw en de sportvoorzieningen van het Etty Hillesum Lyceum, locatie De Marke Zuid, zijn toe aan vervangende nieuwbouw.

De komende jaren wordt hier een nieuwe vmbo-school gebouwd voor de leerlingen van het Etty Hillesum Lyceum. Er gaat ook nieuwbouw plaatsvinden ter vervanging van de sporthal Keizerslanden ten noorden van schoollocatie De Marke Noord. Deze sporthal is verouderd en aan het eind van haar levensduur. Door de nieuwbouw ontstaat er 1 sportvoorziening, voor zowel de sportverenigingen als de vmbo-leerlingen van het Etty Hillesum Lyceum. Na oplevering van de sporthal en school zullen sporthal Keizerslanden en Etty Hillesum Lyceum de Marke Noord gesloopt worden. De locatie komt daarmee volledig vrij voor herontwikkeling naar woningbouw.

 

Herstelbesluit / bestemmingsplan

Op 19 april 2023 heeft de gemeenteraad het ‘Herstelbesluit’ vastgesteld waarmee het vastgestelde bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan van de Marke Zuid worden gewijzigd. 

Het plan betreft het realiseren van een nieuw schoolgebouw, een sporthal en 3 korfbalvelden van kunstgras. Op 13 juli 2022 is het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Op basis van het vastgestelde bestemmingsplan is door 3 bezwaarmakers een beroep ingesteld. De gemeente heeft besloten, ongeacht de uitkomst van de behandeling van de beroepszaak bij de Raad van State, de bezwaarmakers tegemoet te willen komen. Hierdoor is er een ‘Herstelbesluit’ gemaakt. In dit ‘Herstelbesluit’ is vooral de positie van de sporthal, sportvelden en de parkeerplaats concreter vastgelegd in het bestemmingsplan. De gebouwen en de sportvelden kunnen hierdoor minder dicht bij de omliggende woningen worden gerealiseerd. 

Momenteel ligt het bestemmingsplan bij de Raad van State. Het is nog niet bekend wanneer de bouwfase zal starten.

 

Verhuizing scheidsrechtersvereniging

Het is de intentie dat de scheidsrechtersvereniging en omstreken (DSVenO) verhuist naar Sportpark Rielerenk en korfbalvereniging Devinco naar De Marke Zuid. Devinco heeft op De Marke Zuid de mogelijkheid om binnen en buiten te sporten op 1 locatie.

 

School en bouwhoogte

In de vormgeving van het nieuwe schoolgebouw van het Etty Hillesum Lyceum houden we rekening met het industriële verleden van Deventer. Kenmerkend hiervoor zijn de sheddaken (zaagtanddaken), die op verschillende plekken in het ontwerp terugkomen. 

Sheddaken zorgen voor een vriendelijk beeld, minder energieverbruik en optimale gebruiksmogelijkheden. In het ontwerpbestemmingsplan staat de bouwhoogte van maximaal 13 meter. Deze hoogte blijkt onvoldoende om het gewenste gebruikersresultaat te bereiken. Daarom wordt de hoogte voor de school in het bestemmingsplan aangepast naar 14 meter (dakgoot) en 16 meter (nokhoogte).

 

Klankbordgroep

We hebben diverse informatiebijeenkomsten gehad met een klankbordgroep. Dit waren goed bezochte bijeenkomsten waarin ruimte was voor suggesties en vragen van inwoners. 

Op basis van de gesprekken met de klankbordgroep is de in- en uitrit verplaatst van de Keurkampstraat naar de Ludgerstraat. Hiermee wordt de Keurkampstraat ontlast en ontstaat er een directere verbinding (via Ludgerstraat) met de Lebuinuslaan.

Wat heeft de klankbordgroep tot nu toe opgeleverd? 

  • De groenstrook tussen het Beeckestein complex en de nieuwbouw blijft bestaan;
  • De groenstrook tussen de Keurkampstraat en de nieuwbouw wordt versterkt;
  • Bomen blijven zoveel mogelijk bestaan, tenzij de uitvoering van het plan wordt belemmerd.

 

Op maandag 27 maart 2023 was er een inloopbijeenkomst in het restaurant van De Marke Zuid over de plannen voor de nieuwbouw. Vertegenwoordigers van de gemeente en het Etty Hillesum Lyceum vertelden buurtbewoners over:

Ook was er de gelegenheid om vragen te stellen aan Woonbedrijf ieder1 over de ontwikkelingen in het Ludgeruskwartier. De bijeenkomst is goed bezocht: zo’n 100 buurtbewoners kwamen even een kijkje nemen.

 

Inrichting buitenruimte

Voor de inrichting van de buitenruimte van de school en sporthal wordt een landschapsarchitect geselecteerd. Deze zorgt voor een prettige omgeving voor de school en sporthal en een goede invulling die past bij de omgeving. De selectie van de landschapsarchitect heeft vertraging opgelopen. Naar verwachting wordt de landschapsarchitect in september/oktober geselecteerd en starten we met het ontwerp van de buitenruimte.

 

Flora en Fauna / egelkast

Wij hebben voor de nieuwbouw verschillende onderzoeken laten uitvoeren. Eén daarvan is een flora en faunaonderzoek, waarbij wordt gekeken welke (beschermde) dier- en plantsoorten leven in het gebied. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat naast vleermuizen, ook egels in de groenstroken rondom de school leven.

Wij willen graag de egels beschermen. Om te voorkomen dat de egels straks last krijgen van de bouwwerkzaamheden, is het belangrijk dat wij genoeg alternatieve verblijfplaatsen aanbieden. De huidige groenstrook tussen het sportveld en het appartementencomplex Beeckestein is erg geschikt leefgebied voor de egel. Eind april/begin mei 2023 zijn er daarom verschillende takkenrillen gemaakt van snoeihout, als tijdelijke alternatieve verblijfplaatsen voor de egel. Tegelijkertijd worden er ook 4 definitieve verblijfplaatsen voor de egel geplaatst bij de takkenrillen, zodat ze ook in de toekomst hier blijven wonen.

 

Planning

De planning is dat de sporthal er in 2023 staat en de nieuwe school in 2024. Met de realisatie van dit nieuwe schoolgebouw en de nieuwe sporthal, komt de huidige schoollocatie van De Marke Noord vrij voor woningbouw.

 

Promotiefilm informatiebijeenkomst

Bekijk het filmpje (3 minuut 47 seconden) voor de informatiebijeenkomst op 22 november 2021:

Naar een YouTube filmpje

 

Meer informatie

 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief.

Ontwerp van de sporthal