Logo gemeente Deventer

De Marke

Het schoolgebouw en de sportvoorzieningen van het Etty Hillesum Lyceum, locatie De Marke Zuid, zijn toe aan vervangende nieuwbouw.

De komende jaren wordt hier een nieuwe vmbo-school gebouwd voor de leerlingen van het Etty Hillesum Lyceum. Er gaat ook nieuwbouw plaatsvinden ter vervanging van de sporthal Keizerslanden ten noorden van schoollocatie De Marke Noord. Deze sporthal is verouderd en aan het eind van haar levensduur. Door de nieuwbouw ontstaat er 1 sportvoorziening, voor zowel de sportverenigingen als de vmbo-leerlingen van het Etty Hillesum Lyceum. Na oplevering van de sporthal en school zullen sporthal Keizerslanden en Etty Hillesum Lyceum de Marke Noord gesloopt worden. De locatie komt daarmee volledig vrij voor herontwikkeling naar woningbouw.

 

Verhuizing scheidsrechtersvereniging

Het is de intentie dat de scheidsrechtersvereniging en omstreken (DSVenO) verhuist naar Sportpark Rielerenk en korfbalvereniging Devinco naar De Marke Zuid. Devinco heeft op De Marke Zuid de mogelijkheid om binnen en buiten te sporten op 1 locatie.

 

School en bouwhoogte

In de vormgeving van het nieuwe schoolgebouw van het Etty Hillesum Lyceum houden we rekening met het industriële verleden van Deventer. Kenmerkend hiervoor zijn de sheddaken (zaagtanddaken) die op verschillende plekken in het ontwerp terugkomen.  
 
Sheddaken zorgen voor een vriendelijk beeld, minder energieverbruik en optimale gebruiksmogelijkheden. In het ontwerpbestemmingsplan staat de bouwhoogte van maximaal 13 meter. Deze hoogte blijkt onvoldoende om het gewenste gebruikersresultaat te bereiken. Daarom wordt de hoogte voor de school in het bestemmingsplan aangepast naar 14 meter (dakgoot) en 16 meter (nokhoogte). 

 

Bestemmingsplan

Op woensdag 13 juli was er een raadsvergadering over het bestemmingsplan De Marke Zuid. De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u terug via www.deventer.raadsinformatie.nl.


Klankbordgroep 

We zijn na de informatiebijeenkomst gestart met een klankbordgroep. Er zijn inmiddels 3 klankbordgroep bijeenkomsten geweest op 21 december, 17 januari en 7 maart. Dit waren goed bezochte bijeenkomsten waarin ruimte was voor suggesties en vragen van inwoners.  

Op basis van de gesprekken met de klankbordgroep is de in- en uitrit verplaatst van de Keurkampstraat naar de Ludgerstraat. Hiermee wordt de Keurkampstraat ontlast en ontstaat er een directere verbinding (via Ludgerstraat) met de Lebuinuslaan.

Wat heeft de klankbordgroep tot nu toe opgeleverd? 

  • De groenstrook tussen het Beeckestein complex en de nieuwbouw blijft bestaan;
  • De groenstrook tussen de Keurkampstraat en de nieuwbouw wordt versterkt;
  • Bomen blijven zoveel mogelijk bestaan tenzij de uitvoering van het plan wordt belemmerd.

 

Inrichting buitenruimte

Voor de inrichting van de buitenruimte van de school en sporthal wordt een landschapsarchitect geselecteerd. Deze zorgt voor een prettige omgeving voor de school en sporthal en een goede invulling die past bij de omgeving. De selectie van de landschapsarchitect heeft vertraging opgelopen. Naar verwachting wordt de landschapsarchitect in september/oktober geselecteerd en starten we met het ontwerp van de buitenruimte.

Planning

De planning is dat de sporthal er in 2023 staat en de nieuwe school in 2024. Met de realisatie van dit nieuwe schoolgebouw en de nieuwe sporthal, komt de huidige schoollocatie van De Marke Noord vrij voor woningbouw.

 

Promotiefilm informatiebijeenkomst

Bekijk een filmpje op YouTube (3 minuut 47 seconden) voor de informatiebijeenkomst op 22 november 2021:

Naar een YouTube filmpje

 

Meer informatie

Heeft u vragen over de aanpak van dit project? Neem dan gerust contact op via 14 0570 of demarke@deventer.nl.

 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u aan voor de online nieuwsbrief.