Logo gemeente Deventer

Samenwerking Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR)

De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte werken intensief samen op het gebied van bedrijfsvoering.

Met de samenwerking in DOWR:

  • besparen we kosten;
  • leveren betere kwaliteit producten en diensten;
  • worden we minder kwetsbaar.

Ook krijgen medewerkers meer kansen voor kennis- en loopbaanontwikkeling.


Bedrijfsvoeringsraad

De Bedrijfsvoeringsraad bestaat uit de 3 gemeentesecretarissen. De Bedrijfsvoeringsraad bestuurt de samenwerking DOWR. Hij bepaalt de visie, strategische kaders en investeringsplannen voor de bedrijfsvoeringsonderdelen, voordat er een besluit genomen wordt door de 3 colleges en gemeenteraden.

De Bedrijfsvoeringsraad wordt gevoed vanuit regiegroepen die de visie, beleidskaders en business cases voorbereiden.


Contact Bedrijfsvoeringsraad DOWR

Bedrijfsvoeringsraad DOWR
T.a.v. het secretariaat, Annet Schoenaker
Postbus 23
8130 AA  WIJHE
Telefoon: 0570-568107
E-mail: a.schoenaker@olst-wijhe.nl