Logo gemeente Deventer

Duurzaamheid

De gemeente Deventer streeft ernaar om in 2030 55% CO2 te reduceren. Hiermee realiseren we de doelen uit de klimaatwet en het klimaatakkoord. Het college werkt aan het actualiseren van het energieplan. Dit wordt eind 2023 vastgesteld door de raad.

 

Adviesraad Natuur en Milieu

De Adviesraad Natuur en Milieu en het Platform adviseren de gemeente over manieren om duurzame energie te produceren en toe te passen. Ook adviseert de Adviesraad over natuur-, ecologie- en afvalthema's. Bekijk de uitgebrachte adviezen van de Adviesraad Natuur en Milieu.

 

Meer informatie

Lees meer over duurzame energie op de pagina Energie.