Logo gemeente Deventer

Duurzaamheid

De gemeente streeft ernaar om in 2030 een klimaatneutrale stad te zijn. Minder energie gebruiken en duurzame energie opwekken zijn belangrijke manieren om Deventer duurzamer te maken.

 

Energieneutraal in 2030

Samen met partners, ondernemers en inwoners van Deventer werkt de gemeente aan een energieneutrale stad in 2030. Lees hierover meer in:

 

Adviesraad Natuur en Milieu

De Adviesraad Natuur en Milieu en het Platform adviseren de gemeente over manieren om duurzame energie te produceren en toe te passen. Ook adviseert de Adviesraad over natuur-, ecologie- en afvalthema's. Bekijk de uitgebrachte adviezen van de Adviesraad Natuur en Milieu.

 

Meer informatie

Lees meer over duurzame energie en het Energieloket Deventer Energie op de  pagina Energie.