Logo gemeente Deventer

Gulden Boek

Gulden Boek Der Stad Deventer

In het Gulden Boek van Deventer staan (ere)burgers, bedrijven en instellingen vermeld, die iets hebben betekend voor de gemeente.

De gemeenteraad kan besluiten om een burger, bedrijf of instelling te vermelden in het Gulden Boek. Dit gaat samen met het toekennen van een gouden of zilveren erepenning. Krijgt iemand een gouden erepenning, dan heeft diegene ook recht op de titel Ereburger van Deventer.

 

Ontstaan Gulden Boek

Het Gulden Boek van Deventer bestaat sinds 1945. Het is ingesteld op initiatief van de tijdelijke burgemeester ir. C.A. Doets. Aanleiding was het aanbieden van het ereburgerschap van Deventer aan de commandant van de bevrijdende Canadese groepen: brigadegeneraal T. Graeme Gibson.

 

Gulden Boek digitaal

Toen in 2010 het Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (SAB) 450 jaar bestond, is zij ingeschreven in het Gulden Boek en ontving zij de Zilveren erepenning. Als dank hiervoor fotografeerde SAB het Gulden Boek. De documenten zijn digitaal beschikbaar voor de inwoners van Deventer.

 

Athenaeumbibliotheek

Het fotograferen en online beschikbaar stellen van belangrijke documenten die tot het Deventer erfgoed behoren, is 1 van de taken van de Athenaeumbibliotheek. Kostbare en vaak kwetsbare manuscripten, boeken, archiefstukken, foto's en affiches blijven op deze manier bewaard voor de toekomst. U kunt ze inzien en gebruiken voor bijvoorbeeld studie.

Gulden Boek Der Stad Deventer