Logo gemeente Deventer

De Gulden Adelaar

De Gulden Adelaar is een tweejaarlijks prijs voor Deventer inwoners, organisaties of bedrijven, die een uitblinkende prestatie op het gebied van kunst en cultuur, geschiedenis of wetenschap/innovatie hebben geleverd.

 

Criteria voor toekenning Gulden Adelaar:

 • de persoon, organisatie of het bedrijf heeft een uitblinkende prestatie geleverd op 1 van bovengenoemde terreinen;
 • de prestatie heeft een bovenstedelijke of bovenregionale betekenis;
 • de prestatie is van structurele aard.

 

Laureaten

Bekijk de winnaars van de Gulden Adelaar sinds 1957.

 

Commissie van advies

De commissie van advies bestaat uit:

 • Anka Mulder, voorzitter, voor het bedrijfsleven
 • Marco Achtereekte, lid, voor de wetenschap
 • René Berends, lid, voor de wetenschap en letteren
 • Ellen Schild, lid, voor de architectuur
 • Harco Rutgers, lid, voor de beeldende kunst
 • Sanne Meenink, lid voor de podiumkunsten
 • Dennis Platvoet, lid voor de podiumkunsten 
 • Annejos Termaat, ambtelijk secretaris

Het College van Burgemeester en Wethouders beslist uiteindelijk over de voordacht van de Commissie Gulden Adelaar. De burgemeester reikt de prijs uit op of rondom 10 april, de dag van de bevrijding van Deventer in de Tweede Wereldoorlog.

 

Boekje 50 jaar Gulden Adelaar

In 2008 schreef dr. C.M. Hogenstijn een boekje over de Gulden Adelaar. Download het boekje 'Vijftig jaar Gulden Adelaar' (pdf, 6,5 MB).