Logo gemeente Deventer

Onderscheidingen en penningen

De 2 gemeentelijke onderscheidingen

Personen of bedrijven die zich op een bijzondere manier inzetten voor de Deventer samenleving kunnen in aanmerking komen voor een onderscheiding of penning.

 

Koninklijke onderscheiding of 'lintje'

Wilt u een Koninklijke onderscheiding aanvragen voor een inwoner van de gemeente Deventer? Doe dat dan uiterlijk 1 juni voor de lintjesregen van het jaar daarop. Wilt u een lintje aanvragen voor een andere gelegenheid? Zorg dan dat de aanvraag minimaal 6 maanden van te voren is ingediend. U doet een aanvraag bij de burgemeester, via e-mailadres kabinetszaken@deventer.nl. Heeft u vragen, neem dan contact op met Cindy Blankvoort, 06-5795 8990 of Sabine Derks, 06-1107 0398.  

Een Koninklijke onderscheiding is in Nederland een symbolische erkenning voor persoonlijke, bijzondere verdiensten voor de samenleving. Een Koninklijke onderscheiding wordt ook wel een lintje genoemd. Lees meer op www.lintjes.nl.

 

Deventer onderscheidingen en landelijke onderscheidingen

Deventer kent verschillende onderscheidingen:

 • de Gulden Adelaar
 • de gemeentelijke onderscheiding (Deventer Stadsspeld en Deventer Stadspenning)
 • de gemeentelijke vrijwilligersprijs

Daarnaast zijn er ook nog 3 landelijke onderscheidingen:

 • de Koninklijke onderscheiding
 • de titel 'hofleverancier'
 • Prof Mr Pieter van Vollenhoven Penning

 

Persoon, organisatie of onderneming voordragen?

U kunt een persoon, organisatie of onderneming voordragen die zich op een bijzondere manier inzet voor de Deventer samenleving. Voor meer informatie of om te overleggen over een aanvraag neemt u contact op met Cindy Blankvoort, 06-5795 8990 of Sabine Derks, 06-1107 0398.

 

Gulden Adelaar

De Gulden Adelaar is voor Deventer inwoners, organisaties of bedrijven die een bijzondere prestatie hebben geleverd op het terrein van kunst & cultuur, literatuur, muziek, geschiedenis, architectuur of wetenschap/innovatie.


Stadspenning en legpenningen

Er zijn 2 gemeentelijke onderscheidingen:

 • Deventer Stadspenning
 • Deventer Stadsspeld

De gemeentelijke onderscheiding is voor personen die zich in de gemeente bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt in het maatschappelijk leven. Een jubileum of afscheid kan de aanleiding zijn een penning toe te kennen.


Gemeentelijke Vrijwilligersprijs en Witte Blomprijs

Elk jaar, op de laatste donderdag in november, organiseert de gemeente Deventer in samenwerking met de Vrijwilligers Centrale Deventer (VCD) een Vrijwilligersavond. Tijdens deze avond reiken we 2 soorten onderscheidingen uit: de gemeentelijke Vrijwilligersprijzen (voor organisaties) en de Witte Blomprijs.

 • De Gemeentelijke Vrijwilligersprijs is voor opvallende, goed georganiseerde en aansprekende projecten. Daarbij gaat het om projecten in de categorieën sport en recreatie, zorg, cultuur en sociaal-cultureel werk, en milieu en educatie;
 • De prijs 'Burgerkracht' is een prijs die wordt uitgereikt aan individuen die zich verdienstelijk hebben gemaakt in de gemeente Deventer;
 • De Witte Blomprijs is voor personen die verdienstelijk zijn geweest bij het verrichten van vrijwilligerswerk.


Hofleverancier

De titel hofleverancier is een Koninklijke onderscheiding. Daarbij mag een bedrijf of persoon het Koninklijk wapen voeren met de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier'.


Prof Mr Pieter van Vollenhoven Penning

De Prof Mr Pieter van Vollenhoven Penning wordt jaarlijks uitgereikt aan mensen die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet voor veiligheid in de samenleving.
Mensen die zich naast hun reguliere werk en/of zorgtaken met veel toewijding in het publieke domein inzetten voor openbare orde en veiligheid, kunnen worden voorgedragen (vóór 1 november). Kijk op de website van Stichting Maatschappij en Veiligheid voor meer informatie. Het aanmeldformulier mailt u naar Kabinetszaken.

De 2 gemeentelijke onderscheidingen