Logo gemeente Deventer

Handhaving

Team Toezicht en handhaving

Samen met de politie, jeugdorganisaties, wijkteams en inwoners werkt Team Toezicht & Handhaving aan de veiligheid en leefbaarheid. Inwoners leveren een belangrijke bijdrage aan een schone en veilige omgeving.

Lees meer

Verzoeken om handhaving

Als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt, kunt u bij de gemeente een verzoek om handhaving indienen.

Lees meer