Logo gemeente Deventer

Veelgestelde vragen over Kinderopvang

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over kinderopvang.

 • Wie vraagt tegemoetkoming kinderopvang aan?

  Moeten ouders de tegemoetkoming kinderopvang zelf aanvragen?

  Nee, dat doet het kinderopvangcentrum waar de ouders het kind hebben aangemeld. Zij bekijken eerst of de ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst en daarna of deĀ ouders in aanmerking komen voor tegemoetkoming in de kosten door de gemeente.

 • Iets terugdoen of: wederkerigheid

  Ik moet wat terugdoen voor minimaal 4 uur in de week. Regelt de gemeente dat voor mij?

  Nee, dit regelt u zelf. U schrijft wat u terug gaat doen op het wederkerigheidsformulier dat u kunt downloaden op de pagina Kinderopvang. Daarna levert u het ingevulde wederkerigheidsformulier in bij uw kinderopvangcentrum, voordat uw kind bij het kindercentrum start.

  Ik moet wat terugdoen voor minimaal 4 uur in de week. Wat kan ik zoal doen?

  Veel mensen zijn al actief in de stad. Dit zijn de mogelijkheden:

  U helpt uw kind via een plan van activiteiten om de achterstand te verminderen, bijvoorbeeld door:

  • voorleesouder te worden
  • mee te helpen op het kinderopvangcentrum
  • een taalcursus Nederlands te volgen
  • een cursus lezen en schrijven te volgen
  • een medisch traject te doorlopen van diagnose, behandeling en oefeningen thuis
  • de woordenschat te vergroten via deelname aan LOGO3000

  Moeten ouders zelf regelen wat ze terug gaan doen?

  Ja. Zij moeten dat zelf regelen. Deventer Doet kan ouders ondersteunen bij het vinden van passend vrijwilligerswerk. Dit kan op afspraak of via de website www.deventerdoet.nl. Ouders kunnen ook overleggen met een VVE-toeleider.  

  Wat als de ouders niet iets terug kunnen of willen doen?

  • Zijn ouders niet in staat om wat terug te kunnen doen, bijvoorbeeld om medische of psychische redenen? Dan moet er in overleg met hun VVE-toeleider, consulent Konnected of medewerker Team Toegang Jeugd gekeken worden of er een uitzondering gemaakt kan worden. Ouders moeten dat dan wel op schrift zetten en ondertekenen.
  • Soms is er in een gezin sprake van mantelzorg en dat geldt ook als wederkerigheid. In dat geval hoeven ouders dus geen vrijwilligerswerk te verrichten. Zij moeten dan wel een mantelzorgovereenkomst (te vinden op internet) invullen en ondertekenen en aanleveren bij het kindercentrum.