Logo gemeente Deventer

Kwijtschelding belastingen

Elk jaar ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen. Heeft u een laag inkomen en kunt u daardoor de belastingen en heffingen niet betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding.

Kwijtschelding kunt u aanvragen voor de belastingen van de Regionale Belastingsamenwerking. Dit zijn onder andere de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

Kwijtschelding aanvragen

Denkt u in aanmerking te komen voor kwijtschelding, dan kunt u een aanvraag indienen. Hoe u een aanvraag indient en wat u daarvoor nodig heeft, leest u op de pagina Belastingen, kwijtschelding. Per 1 januari 2017 kunt u de kwijtschelding voor de aanslag van het waterschap (GLBT) niet meer aanvragen bij de gemeente. Kwijtschelding voor de aanslag van GBLT kunt u aanvragen via www.gblt.nl/kwijtschelding.

Laag inkomen

Kwijtschelding is 1 van de regelingen die de gemeente Deventer heeft om mensen met een laag inkomen te helpen. Op de pagina Laag inkomen leest u welke regelingen er nog meer zijn.

Hulp bij financiële problemen

Bekijk ook de pagina van het Budget Adviesbureau Deventer (BAD). Het BAD wil voorkomen dat inwoners van Deventer in financiële problemen raken. Heeft u al schulden, dan helpt het BAD dit op te lossen en beheersbaar te maken.