Logo gemeente Deventer

Afkoppelen regenwater, subsidie

Regenwater is schoon water dat we goed kunnen gebruiken voor onze kamer- en tuinplanten en om verdroging tegen te gaan. Het is dan ook jammer dat veel regenwater nog via de regenpijp in het riool verdwijnt. Is uw huis of bedrijfspand aangesloten op het openbaar gemengd rioolstelsel, dan kunt u uw regenpijp afkoppelen van de riolering. U kunt hier subsidie voor aanvragen. 

Wat u moet weten

 • Bekijk eerst op de kaart of uw perceel is aangesloten op riool. Gaat het om een nieuwbouwhuis of nieuw bedrijfspand? Dan is uw pand waarschijnlijk al afgekoppeld van het riool en kunt u geen subsidie krijgen.
 • Kijk bij het tabblad Voorwaarden of u in aanmerking komt voor subsidie.
 • Als u het dakoppervlak afkoppelt van een pand waarvan u niet de eigenaar bent, moet u een schriftelijk akkoord hebben van de eigenaar. Een ingevuld toestemmingsformulier (pdf) voegt u toe aan uw subsidieaanvraag.
 • Deelt u uw regenpijp met de buren? Overleg dan met hen over uw plannen. U kunt ook samen met de buren een aanvraag indienen. Als u ook het dakoppervlak van uw buren afkoppelt, moet u schriftelijk akkoord hebben van uw buren. Gebruik hiervoor het toestemmingsformulier (pdf).

Nodig bij een aanvraag

 • Foto's van de huidige afvoersituatie.
 • Een schets van de infiltratievoorziening die u wilt aanleggen.
 • Toestemming van de eigenaar of buren, als de aanvrager niet de eigenaar is.

Inspiratie opdoen?

Kijk op Duurzaam Deventer voor meer handige tips om wateroverlast te voorkomen en regenwater slim te gebruiken.

Subsidie Klimaatadaptieve maatregelen voor bedrijven

Heeft u een bedrijf? Bedrijven kunnen de subsidie voor het afkoppelen van het regenwater van het dak aanvullen met de 'Subsidie Klimaatadaptieve maatregelen voor bedrijven’. Met deze subsidieregeling kunt u subsidie aanvragen voor aanvullende klimaatmaatregelen. Het gaat hierbij om maatregelen op het eigen perceel van het bedrijf die hitte, droogte of wateroverlast helpen voorkomen, of verminderen. Ga naar Subsidie Klimaatadaptieve maatregelen voor bedrijven

Als u subsidie aanvraagt dan geldt daarvoor een minimum van 20 m2 voor het dakoppervlak dat u wilt afkoppelen. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het aantal m2 dakoppervlak dat wordt afgekoppeld.

De subsidieregeling is gebaseerd op een staffelberekening.

Subsidie per m2 afgekoppeld dakoppervlak

Daken tot en met 1000 m2 € 8 
Daken groter dan 1000 m2 € 6 
Daken groter dan 2000 m2 € 4 
Afkoppelen door het afvoeren van regenwater naar nabijgelegen oppervlaktewater of direct op een gemeentelijke infiltratievoorziening. € 2 

U komt voor subsidie in aanmerking als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Alleen bestaande panden komen in aanmerking voor subsidie.
 • Is uw pand al afgekoppeld van het riool, maakt u al gebruik van een gescheiden riool? Dan kunt u geen subsidie krijgen.
 • Het dakoppervlak waar het om gaat is minimaal 20 m2.
 • Het moet duidelijk zijn wat er met het regenwater gebeurt na afkoppeling van de regenpijp. Het moet bijvoorbeeld kunnen infiltreren in uw eigen tuin en het mag geen negatief effect hebben op de omgeving.
 • De bodem van uw tuin moet voldoende waterdoorlatend zijn: een zandige ondergrond is geschikt, een klei of leemgrond niet. Op Riool.info leest u hoe kunt controleren of de bodem geschikt is om het water op te nemen. Houd minimaal 2 meter afstand tussen de infiltratievoorziening en de fundatie.
 • De aan te leggen infiltratievoorziening dient tenminste een inhoud te hebben van 10mm ten opzichte van het af te koppelen dakoppervlak.
 • U start pas met afkoppelen als uw aanvraag is goedgekeurd. De werkzaamheden moeten binnen 6 maanden na subsidieverlening gestart zijn en binnen 1 jaar voltooid zijn.

Subsidieverordening

In de verordening vindt u de algemene voorwaarden van de regeling.

Wilt u ondersteuning bij een buurt-/groepsinitiatief?

Dan kunt u vrijblijvend terecht bij de Ulebelt. De Ulebelt ondersteunt groepen bewoners bij de aanpak van een gezamenlijk plan voor afkoppelen of groene daken. Kijk voor meer informatie op www.ulebelt/afkoppelen.

Wilt u graag advies? Vraag het een Regenwaterambassadeur

Wilt u graag advies over hoe u thuis uw regenwater kunt afkoppelen of over de aanpak van aanleg groene daken? Dan kunt u terecht bij een regenwaterambassadeur bij u in de buurt. Regenwaterambassadeurs zijn vrijwilligers die zelf ervaring hebben opgedaan met het afkoppelen van hun regenpijp of het klimaatbestendig maken van de tuin. 

Heeft u vragen over de subsidieregeling?

Neemt u dan contact op met Sanne Hulleman via srm.hulleman@deventer.nl.