Logo gemeente Deventer

Herbegraven of alsnog cremeren

Voor het laten herbegraven van een overledene heeft u een vergunning nodig. Ook voor het alsnog laten cremeren van de overledene en het laten bijzetten van de as heeft u een vergunning nodig.

De burgemeester moet toestemming verlenen tot herbegraven of alsnog cremeren. De wet schrijft een verplichte periode van grafrust voor. Gedurende deze periode mag niet worden herbegraven of alsnog gecremeerd. Deze periode duurt 10 jaar vanaf de begrafenis.

Aanvraag doen voor het opgraven en herbegraven of cremeren

Stuur uw schriftelijke aanvraag naar:

Gemeente Deventer
Team IBL
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Informatie over de kosten van herbegraven of alsnog cremeren en bijzetten van de as kunt u opvragen bij:

Vredehof:

Een verzoek tot herbegraven dient u in wanneer u bijvoorbeeld de overledene in een ander graf of begraafplaats wilt plaatsen, of alsnog wilt cremeren.

Voor het herbegraven van een overledene gelden de volgende voorwaarden:

  • vergunning van de burgemeester
  • bij een eigen graf: toestemming van de rechthebbende op het graf
  • voorschriften voor geneeskundig toezicht tijdens het opgraven
  • voorschriften voor het vervoer van het opgegraven lichaam
  • Wanneer u binnen één jaar na begraving van een overledene alsnog kiest voor crematie is schriftelijke toestemming nodig van de officier van justitie. De gemeente regelt de toestemming van de officier van justitie.

De vergunning kan alleen aangevraagd worden door de grafeigenaar. Deze persoon kan ook een opdracht geven aan bijvoorbeeld de begrafenisondernemer.

Voor informatie en aanvraag van het laten herbegraven van een overledene kunt u terecht in het stadhuis Deventer.

U kunt ook terecht bij:

Vredehof: